Hop til indhold

Der er indført visse regler om folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2022. Læs vejledningen om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i prøveterminen maj-juni 2022 her. 

Skoleåret 2021/2022

Opdateret 09/06 2022 kl. 10:21

Senest den 3. juni 2022 – Indberetningsfrist for afsluttende standpunktskarakterer for 9. og 10. klasse.

10. juni 2022 - Prøvefri dag.

10. juni 2022 - Censors frist for at sende elevbesvarelse og karakterlister tilbage til skolerne.

13.-16. juni 2022 - Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk FP9 & FP10, matematik FP10, engelsk FP9.

15. juni 2022 - Indberetningsfrist for afsluttende standpunktskarakterer og ophøjede prøvekarakterer for 8. klasse

17. juni 2022 - Sidste dag for afholdelse af obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver) samt prøver i dansk og matematik i 10. klasse.

17. juni 2022 – Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser.

17. juni 2022 – Karakterer fra de obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og udtræksprøver) samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet til karakterdatabasen.

Senest den 22. juni 2022 - Sidste dag for afholdelse af de frivillige prøver i 9. klasseprøverne i tysk og fransk.

22. juni 2022 - Indberetningsfrist af øvrige prøvekarakterer (frivillige prøver). 

22. juni 2022 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet.

23. juni 2022 - Mundtlige sygeprøver kan holdes frem til den 10. september 2022.

25. juni 2022 - Sommerferien begynder.

Skoleåret 2022/2023

Opdateret 14/06 2022 kl. 15:27

23. juni til 10. september 2022 - Mundtlige sygeprøver kan afholdes. 

Primo august 2022 - Skolens leder træffer afgørelse om prøveform i mundtlig dansk, FP9 og mundtlig matematik, FP10.

Ultimo august 2022 - Orientering til elever om retningslinjer for prøver

Ultimo august 2022 - Samtlige prøveafholdende skoler får tilsendt brugernavn og adgangskode til prøver, der skal afholdes i skoleåret 2022/2023.

Opdateret 05/07 2022 kl. 12:02

Primo september 2022 - Skolens leder danner sig et overblik over rammer og regler for folkeskolens prøver og over elever, der skal afvikle folkeskolens prøver i skoleåret, inklusiv overblik over eventuelle funktionsnedsættelser

1. september 2022 - Seneste frist for privatister at tilmelde sig til prøve i kommunerne for at aflægge prøve som privatist i prøvetermin december/januar 2022/2023.

9. september 2022 - Sidste dag for afholdelse af mundtlige sygeprøver

14. september 2022 - Tilmelding af elever (inklusiv privatister) til prøvetermin december/januar 2022/2023 begynder

14. september 2022 - Bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov til prøvetermin december/januar 2022/2023 begynder

26. september 2022 - Booking i testogprøver.dk til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2022/2023 åbner

Opdateret 14/06 2022 kl. 15:12

18. november 2022 - Meddelelse om skriftlig censur (syge- og semesterprøverne) sendes til skolerne

14. november 2022 - Booking i testogprøver.dk til øveprøver i januar 2023 åbner

16. november 2022 - Mulighed for ændring af elevantal til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2022/2023 slutter 

Medio november 2022 - Opgavesæt sendes fra trykkeriet (syge- og semesterprøver) til skolerne

17. november 2022 - Tilmelding af antal elever og bestilling af opgavesæt, herunder til elever med særlige behov, til prøverne i prøvetermin maj/juni 2023 begynder 

24. november 2022 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk (semesterprøver)

Opdateret 05/07 2022 kl. 12:03

1. – 12. december 2022 – Skriftlige prøver december/januar 2022/2023 afholdes

1. december 2022 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 15.30

1. december 2022 - Frist for tilmelding af elever til prøverne i prøvetermin maj/juni 2022 og bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov 

2. december 2022 - Mulighed for ændring af elevantal og bestilling af opgavesæt til prøverne i prøvetermin maj/juni 2023 begynder

2. december 2022 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 14.00

5. december 2022 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 13.30

6. december 2022 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 14.00 

7. december 2022 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 14.00

8. december 2022 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 17.00 

9. december 2022 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 15.00 

12. december 2022 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 17.00

1. – 12. december 2022 - (Skriftlige prøveperiode) - Foreløbige rettevejledninger lægges på prøvebanken dagen efter afholdt prøve 

14. december 2022 - Den mundtlige prøveperiode i prøvetermin december/januar 2022/2023 begynder.

Opdateret 14/06 2022 kl. 15:16

4. januar 2023 - Skolerne kan tilgå karakterer og prøveforløbsrapporter fra prøver afholdt i testogprøver.dk

13. januar 2023 - Censors frist for at sende elevbesvarelser og karakterlister tilbage til skolerne. 

13. januar 2023 - Den skriftlige censur skal være afsluttet

9. januar - 12. januar 2023 - Beskikkede censorer til de praktisk/mundtlige semesterprøver udsendes

9. - 27. januar 2023 - Øveprøver afholdes

Opdateret 05/07 2022 kl. 12:04

1. februar 2023 - Seneste frist for tilmelding til prøve som privatist i prøvetermin 2023

3. februar 2023 - Meddelelse om udtræk til maj/juni 2023-prøverne sendes til skolerne

13. februar 2023 - Booking i testogprøver.dk til skriftlige prøver i prøvetermin maj/juni 2022 åbner

Ultimo februar 2023 - Meddelelse om mundtlig censur sendes til skolerne

Opdateret 14/06 2022 kl. 15:18

Ultimo marts 2023 - Meddelelse om skriftlig censur sendes til skolerne

Opdateret 14/06 2022 kl. 15:29

12. april 2023 - Sidste frist for booking af digitale prøver i testogprøver.dk.

Medio april 2023 - Opgavesæt sendes fra trykkeriet til skolerne.

25. april 2023 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk

Opdateret 14/06 2022 kl. 15:21

2. - 11. maj 2023 - Skriftlige prøver maj/juni 2023 

2. maj 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 18.30

3. maj 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 19.00

4. maj 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 16.00 

8. maj 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 17.00

9. maj 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 17.00

10. maj 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 13.00

11. maj 2023 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 12.00

22. maj 2023 - Mundtlig prøveperiode begynder

24. maj 2023 - De endelige rettevejledninger med omsætningstabeller lægges på prøvebanken.dk.

31. maj 2023 - Skolerne kan tilgå karakterer og prøveforløbsrapporter fra prøver afholdt i testogprøver.dk.

Opdateret 14/06 2022 kl. 15:25

6.- 8. juni 2023 - Beskikkede censorer udsendes ved de praktiske prøver i madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik.

9. juni 2023 - Censors frist for at sende elevbesvarelse og karakterlister tilbage til skolerne.

12. – 15. juni 2023 - Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk, matematik, idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og engelsk, tysk og fransk samt historie, samfundsfag og kristendomskundskab

16. juni 2023 - Sidste dag for afholdelse af obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og udtræksprøver) samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse

Senest den 16. juni 2023 - Karakterer fra de obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og udtræksprøver) samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet til karakterdatabasen

9. juni 2023 - Prøvefri dag (friholdt til optagelsesprøver til ungdomsuddannelser).

Senest den 21. juni 2023 - Sidste dag for afholdelse af de frivillige prøver i 9. klasse, 10.- klasseprøverne i fysik/kemi, tysk og fransk samt de obligatoriske prøver i de praktisk/musiske prøvefag i 8. klasse kan afholdes frem til den 21. juni 2023.

21. juni 2023 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet

21. juni 2023 – Karakterer fra de frivillige prøver i 9. klasse, 10.- klasseprøverne i fysik/kemi, tysk og fransk samt de obligatoriske prøver i de praktisk/musiske prøvefag i 8. klasse skal være indberettet til karakterdatabasen

22. juni 2023 - Mundtlige sygeprøver kan holdes frem til den 10. september.

23. juni 2023 - Sommerferien begynder.

Sidst opdateret: 14. juni 2022