Hop til indhold

Læs om reglerne for aflysning af folkeskolens prøver i sommerterminen 2020 pga. COVID-19 på https://www.uvm.dk/corona

Skoleåret 2019/2020

Primo september 2019 - Skolens leder danner sig et overblik over rammer og regler for folkeskolens prøver og over elever, der skal afvikle folkeskolens prøver i skoleåret, inklusiv overblik over eventuelle funktionsnedsættelser

1. september 2019 - Seneste frist for tilmelding til prøve som privatist i prøvetermin december/januar 2019/2020

16. september 2019 - Tilmelding af elever (inklusiv privatister) til prøvetermin december/januar 2019/2020 begynder

16. september 2019 - Bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov til prøvetermin december/januar 2019/2020 begynder

Primo oktober 2019 - Test af eventuelle særlige it-hjælpemidler til elever med funktionsnedsættelser

1. oktober 2019 - Frist for tilmelding af elever til syge- og semesterprøverne i prøvetermin december/januar 2019/2020 og bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov

2. oktober 2019 - Ændring af elevantal til syge- og semesterprøver begynder

22. oktober 2019 - Meddelelse om udtræk til semesterprøver sendes til skolerne

24. oktober 2019 - Booking i testogprøver.dk til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2019/2020 åbner

18. november 2019 - Mulighed for ændring af elevantal til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2019/2020 slutter

19. november 2019 - Meddelelse om skriftlig censur (syge- og semesterprøverne) sendes til skolerne

19. november 2019 - Tilmelding af antal elever og bestilling af opgavesæt, herunder til elever med særlige behov, til prøverne i prøvetermin maj/juni 2020 begynder

19. november 2019 - Opgavesæt sendes fra trykkeriet (syge- og semesterprøver) til skolerne

25. november 2019 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk (semesterprøver)

1. december 2019 - Frist for tilmelding af elever til prøverne i prøvetermin maj/juni 2020 og bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov

2. december 2019 - Mulighed for ændring af elevantal og bestilling af opgavesæt til prøverne i prøvetermin maj/juni 2020 begynder

2. - 11. december 2019 - Skriftlige prøver december/januar 2019/2020 afholdes

2. december 2019 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 15.30

3. december 2019 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

4. december 2019 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

5. december 2019 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

6. december 2019 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

9. december 2019 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 17.00

10. december 2019 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

11. december 2019 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 17.00 

3. - 13. december 2019 - Foreløbige rettevejledninger lægges på Materialeplatformen dagen efter afholdt prøve 

13. december 2019 – Evalueringsmøde i fransk

16. december 2019 - Den mundtlige prøveperiode i prøvetermin december/januar 2019/2020 begynder

16. december 2019 - Evalueringsmøde i matematik

17. december 2019 - Evalueringsmøde i dansk (læsning og retskrivning samt skriftlig fremstilling)

19. december 2019 - De endelige rettevejledninger med omsætningstabeller lægges på Materialeplatformen

6. januar - 10. januar 2020 - Beskikkede censorer til de praktisk/mundtlige semesterprøver udsendes

9. januar 2020 - Den beskikkede censor sender bedømmelsen af elevbesvarelser og elevbesvarelserne sendes i henhold til beskrivelsen i brev om meddelelse om skriftlig beskikket censur

10. januar 2020 - Den skriftlige censur skal være afsluttet

10. januar 2020 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet

1. februar 2020 - Seneste frist for tilmelding til prøve som privatist i prøvetermin 2020

7. februar 2020 - Meddelelse om udtræk til maj/juni 2020-prøverne sendes til skolerne

11. februar 2020 - Booking til de digitale selvrettende prøver åbner

11. februar 2020 – Booking til generalprøverne åbner i testogprøver.dk

Ultimo februar 2020 - Meddelelse om mundtlig censur sendes til skolerne

24. marts 2020 – Generalprøve i testogprøver.dk

Ultimo marts 2020 - Meddelelse om skriftlig censur sendes til skolerne

4. maj 2020 - Åbent på telefonen kl. 07.00 - 18.30

5. maj 2020 - Åbent på telefonen kl. 07.00 - 19.00

6. maj 2020 - Åbent på telefonen kl. 07.00 - 16.00

7. maj 2020 - Åbent på telefonen kl. 07.00 - 17.00

11. maj 2020 - Åbent på telefonen kl. 07.00 - 17.00

12. maj 2020 - Åbent på telefonen kl. 07.00 - 14.00

13. maj 2020 - Åbent på telefonen kl. 07.00 - 14.00

4. - 13. maj 2020 - Skriftlige prøver maj/juni 2020

27. maj 2020 - Mundtlig prøveperiode begynder

8. - 11. juni 2020 - Beskikkede censorer udsendes ved de praktiske prøver i madkundskab, håndværk og design samt forsøgsprøver (medier, musik, billedkunst, spansk, iværksætter, sundhed og sociale forhold og metal og motorlærer)

12. juni 2020 - Prøvefri dag (friholdt til optagelsesprøver til ungdomsuddannelser). Sidste dag for censorers retteperiode. Samtidig frist for at sende elevbesvarelse og karakterlister tilbage til skolerne.

15.- 18. juni 2020 - Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk, matematik, idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og engelsk, tysk og fransk samt historie, samfundsfag og kristendomskundskab

19. juni 2020 - Sidste dag for afholdelse af obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og udtræksprøver) samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse

19. juni 2020 - Karakterer fra de obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og udtræksprøver) samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet til karakterdatabasen

24. juni 2020 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet

24. juni 2020 - Karakterer fra frivillige prøver skal være indberettet til karakterdatabasen

27. juni 2020 - Sommerferien begynder

Sidst opdateret: 5. maj 2020