Hop til indhold

Skoleåret 2020/2021

Opdateret 27/01 kl. 10:22

Opdateret 27/01 kl. 10:22

Primo september 2020 - Skolens leder danner sig et overblik over rammer og regler for folkeskolens prøver og over elever, der skal afvikle folkeskolens prøver i skoleåret, inklusiv overblik over eventuelle funktionsnedsættelser

1. september 2020 - Seneste frist for tilmelding til prøve som privatist i prøvetermin december/januar 2020/2021

10. september 2020 - sidste dag for afholdelse af mundtlige sygeprøver

14. september 2020 - Tilmelding af elever (inklusiv privatister) til prøvetermin december/januar 2020/2021 begynder

14. september 2020 - Bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov til prøvetermin december/januar 2020/2021 begynder

23. september 2020 - Booking i testogprøver.dk til øveprøver i januar 2021 åbner

Opdateret 06/07 2020 kl. 12:31

Primo oktober 2020 - Test af eventuelle særlige it-hjælpemidler til elever med funktionsnedsættelser

1. oktober 2020 - Frist for tilmelding af elever til syge- og semesterprøverne i prøvetermin december/januar 2020/2021 og bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov

2. oktober 2020 - Ændring af elevantal til syge- og semesterprøver begynder

22. oktober 2020 - Meddelelse om udtræk til semesterprøver sendes til skolerne

23. oktober 2020 - Booking i testogprøver.dk til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2020/2021 åbner

Opdateret 27/01 kl. 10:23

4. november 2020 - Meddelelse om skriftlig censur (syge- og semesterprøverne) sendes til skolerne

16. november 2020 - Mulighed for ændring af elevantal til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2020/2021 slutter 

18. november 2020 Opgavesæt sendes fra trykkeriet (syge- og semesterprøver) til skolerne

19. november 2020 - Tilmelding af antal elever og bestilling af opgavesæt, herunder til elever med særlige behov, til prøverne i prøvetermin maj/juni 2021 begynder 

24. november 2020 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk (semesterprøver)

Opdateret 21/12 2020 kl. 13:32

1. december 2020 - Frist for tilmelding af elever til prøverne i prøvetermin maj/juni 2021 og bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov

2. december 2020 - Mulighed for ændring af elevantal og bestilling af opgavesæt til prøverne i prøvetermin maj/juni 2021 begynder

1. - 10. december 2020 - Skriftlige prøver december/januar 2020/2021 afholdes

1. december 2020 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 15.30

2. december 2020 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 15.30

3. december 2020 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

4. december 2020 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

7. december 2020 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

8. december 2020 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

9. december 2020 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 17.00

10. december 2020 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00 

2. - 11. december 2020 - Foreløbige rettevejledninger lægges i prøvebanken dagen efter afholdt prøve 

13. december 2020 – Evalueringsmøde i fransk

14. december 2020 - Den mundtlige prøveperiode i prøvetermin december/januar 2020/2021 begynder

16. december 2020 - Evalueringsmøde i matematik

16. december 2020 - Evalueringsmøde i dansk (læsning og retskrivning samt skriftlig fremstilling)

18. december 2020 - Aflysning af folkeskolens prøver. Regeringen har besluttet at aflyse folkeskolens prøver fra den 21. december 2020 til den 31. januar 2021. Læs mere om aflysningen.

Opdateret 21/12 2020 kl. 14:05

4. januar - 8. januar 2021 - Beskikkede censorer til de praktisk/mundtlige semesterprøver udsendes

6. januar 2021 - De endelige rettevejledninger med omsætningstabeller lægges på prøvebanken.dk

7. januar 2021 - Den beskikkede censor sender bedømmelsen af elevbesvarelser og elevbesvarelserne sendes i henhold til beskrivelsen i brev om meddelelse om skriftlig beskikket censur

8. januar 2021 - Den skriftlige censur skal være afsluttet

11. - 22. januar 2021 - Øveprøver afholdes

Opdateret 27/01 kl. 10:20

1. februar 2021 - Seneste frist for tilmelding til prøve som privatist i prøvetermin 2021

5. februar 2021 - Meddelelse om udtræk til maj/juni 2021-prøverne sendes til skolerne

10. februar 2021 - Booking i testogprøver.dk til skriftlige prøver i prøvetermin maj/juni 2021 åbner

10. februar 2021 - Booking til øveprøver i uge 11 og 12 åbner

Ultimo februar 2021 - Meddelelse om mundtlig censur sendes til skolerne

Opdateret 09/02 kl. 12:55

15. - 26. marts 2021 - Øveprøver afholdes (kopi af uge 2 og 3)

26. marts 2021 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk

Ultimo marts 2021 - Meddelelse om skriftlig censur sendes til skolerne

Opdateret 12/03 kl. 14:45

Opdateret 09/02 kl. 12:55

3. maj 2021 - Åbent på telefonen kl. 07.00 - 18.30

4. maj 2021 - Åbent på telefonen kl. 07.00 - 19.00

5. maj 2021 - Åbent på telefonen kl. 07.00 - 14.00 

3. - 5. maj 2021 - Skriftlige prøver maj/juni 2021

27. maj 2021 - Mundtlig prøveperiode begynder

Opdateret 09/02 kl. 12:55

11. juni 2021 - Censors frist for at sende elevbesvarelse og karakterlister tilbage til skolerne.

14.- 17. juni 2021 - Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk (FP9 og FP10), matematik (FP10) og engelsk (FP9).

17. juni 2021: Karakterer fra de obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og udtræksprøver, hvor standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakter) samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet til karakterdatabasen

Medio juni – Afgivelse af standpunktskarakterer i de fag, hvor prøverne er aflyst samt øvrige fag.

18. juni 2021 - Prøvefri dag (friholdt til optagelsesprøver til ungdomsuddannelser).

18. juni 2021 - Sidste dag for afholdelse af obligatoriske prøver i 9. klasse (dansk og engelsk) samt prøver i dansk og matematik i 10. klasse. 

24. juni 2021 – Mundtlige sygeprøver kan afholdes frem til den 30. august.

26. juni 2021 - Sommerferien begynder.

Sidst opdateret: 6. april 2021