; Hop til indhold

Skoleåret 2021/2022

Opdateret 18/06 2021 kl. 10:39

Opdateret 31/08 2021 kl. 08:24

Primo september 2021 - Skolens leder danner sig et overblik over rammer og regler for folkeskolens prøver og over elever, der skal afvikle folkeskolens prøver i skoleåret, inklusiv overblik over eventuelle funktionsnedsættelser

1. september 2021 - Seneste frist for privatister at tilmelde sig til prøve i kommunerne for at aflægge prøve som privatist i prøvetermin december/januar 2021/2022

6. september 2021Booking i testogprøver.dk til øveprøver I i november 2021 åbner

10. september 2021 - sidste dag for afholdelse af mundtlige sygeprøver

15. september 2021 - Tilmelding af elever (inklusiv privatister) til prøvetermin december/januar 2021/2022 begynder

15. september 2021 - Bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov til prøvetermin december/januar 2021/2022 begynder

22. september 2021 - Booking i testogprøver.dk til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2021/2022 åbner

Opdateret 25/10 2021 kl. 13:28

Opdateret 31/08 2021 kl. 08:23

8. - 19. november 2021 – Øveprøver I afholdes

16. november 2021 Opgavesæt sendes fra trykkeriet (syge- og semesterprøver) til skolerne

17. november 2021 - Mulighed for ændring af elevantal til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2021/2022 slutter 

18. november 2021 - Tilmelding af antal elever og bestilling af opgavesæt, herunder til elever med særlige behov, til prøverne i prøvetermin maj/juni 2022 begynder 

19. november 2021 - Meddelelse om skriftlig censur (syge- og semesterprøverne) sendes til skolerne

20. november 2021 - Booking i testogprøver.dk til øveprøver II i januar 2022 åbner

23. november 2021 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk (semesterprøver)

30. november. - 9. december 2021 - Skriftlige prøver december/januar 2021/2022 afholdes

30. november 2021 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 15.30

Opdateret 30/11 2021 kl. 10:58

1. december 2021 - Frist for tilmelding af elever til prøverne i prøvetermin maj/juni 2022 og bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov

2. december 2021 - Mulighed for ændring af elevantal og bestilling af opgavesæt til prøverne i prøvetermin maj/juni 2022 begynder 

1. december 2021 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

2. december 2021 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

3. december 2021 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

6. december 2021 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

7. december 2021 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

8. december 2021 - Åbent på telefonen kl. 09.00 - 14.00

9. december 2021 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 14.00

1. - 10. december 2021 - Foreløbige rettevejledninger lægges i prøvebanken dagen efter afholdt prøve

13. december 2021 - Den mundtlige prøveperiode i prøvetermin december/januar 2021/2022 begynder

15. december 2021 - Evalueringsmøde i dansk (læsning og retskrivning samt skriftlig fremstilling)

16. december 2021 - Evalueringsmøde i matematik

16. december 2021 - Evalueringsmøde i tysk 

17. december 2021 - De endelige rettevejledninger med omsætningstabeller lægges på prøvebanken.dk

 

Opdateret 16/08 2021 kl. 11:29

4. januar 2022 - Skolerne kan tilgå karakterer og prøveforløbsrapporter fra prøver afholdt i testogprøver.dk

7. januar 2022 - Den beskikkede censor sender bedømmelsen af elevbesvarelser og elevbesvarelserne sendes i henhold til beskrivelsen i brev om meddelelse om skriftlig beskikket censur

8. januar 2022 - Den skriftlige censur skal være afsluttet

10. januar - 13. januar 2022 - Beskikkede censorer til de praktisk/mundtlige semesterprøver udsendes

10. - 21. januar 2022 - Øveprøver II afholdes

14. januar 2022 - Den mundtlige prøveperiode for de praktisk/mundtlige semesterprøver skal være afsluttet 

Opdateret 18/06 2021 kl. 11:16

4. februar 2022 - Seneste frist for tilmelding til prøve som privatist i prøvetermin 2022

4. februar 2022 - Meddelelse om udtræk til maj/juni 2022-prøverne sendes til skolerne

9. februar 2022 - Booking i testogprøver.dk til skriftlige prøver i prøvetermin maj/juni 2022 åbner 

Ultimo februar 2022 - Meddelelse om mundtlig censur sendes til skolerne

Opdateret 18/06 2021 kl. 11:17

Ultimo marts 2022 - Meddelelse om skriftlig censur sendes til skolerne

Opdateret 22/09 2021 kl. 11:11

13. april 2022 - Sidste frist for booking af digitale prøver i testogprøver.dk

20. april 2022 Opgavesæt sendes fra trykkeriet til skolerne.

25. april 2022 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk.

Opdateret 18/06 2021 kl. 12:49

2. - 10. maj 2022 - Skriftlige prøver maj/juni 2022

2. maj 2022 - Åbent på telefonen kl. 07.00 - 18.30

3. maj 2022 - Åbent på telefonen kl. 07.00 - 19.00

4. maj 2022 - Åbent på telefonen kl. 07.00 - 16.00

5. maj 2022 - Åbent på telefonen kl. 07.00 – 17.00

6. maj 2022 - Åbent på telefonen kl. 07.00 – 17.00

9. maj 2022 - Åbent på telefonen kl. 07.00 – 14.00

10. maj 2022 - Åbent på telefonen kl. 07.00 – 14.00

20. maj 2022De endelige rettevejledninger med omsætningstabeller lægges på prøvebanken.dk

23. maj 2022 - Mundtlig prøveperiode begynder

31. maj 2022 - Skolerne kan tilgå karakterer og prøveforløbsrapporter fra prøver afholdt i testogprøver.dk

Opdateret 21/09 2021 kl. 10:15

7. – 9. juni 2022 - Beskikkede censorer udsendes ved de praktiske prøver i madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik.

10. juni 2022 - Prøvefri dag (friholdt til optagelsesprøver til ungdomsuddannelser).

10. juni 2022 - Censors frist for at sende elevbesvarelse og karakterlister tilbage til skolerne.

13.- 16. juni 2022 - Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk, matematik, idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og engelsk, tysk og fransk samt historie, samfundsfag og kristendomskundskab

17. juni 2022 - Sidste dag for afholdelse af obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og udtræksprøver) samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse

Senest den 17. juni 2022 - Karakterer fra de obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og udtræksprøver) samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet til karakterdatabasen

10. juni 2022 - Prøvefri dag (friholdt til optagelsesprøver til ungdomsuddannelser).

Senest den 22. juni 2022 - Prøver i de frivillige prøver i 9. klasse, 10.- klasseprøverne i fysik/kemi, tysk og fransk samt de obligatoriske prøver i de praktisk/musiske prøvefag i 8. klasse kan afholdes frem til den 22. juni 2022, hvor prøvekarakterer skal være indberettet.

22. juni 2022 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet

23. juni 2022 - Mundtlige sygeprøver kan holdes frem til den 10. september

25. juni 2022 - Sommerferien begynder.

Sidst opdateret: 23. november 2021