Skoleåret 2016/17

August

Primo august 2016 - Valg af prøveform i de fag, hvor der skal vælges prøveform.

20. august - 10. september 2016 - Mundtlige sygeprøver.

Ultimo august 2016 - Orientering til elever om retningslinjer for prøver.

September

1. september 2016 - Tilmelding til folkeskolens prøver som privatist til prøvetermin december/januar 2016/2017.

28. september 2016 - Tilmelding af elever til prøvetermin december/januar 2016/2017 begynder.

28. september 2016 - Bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov til prøvetermin december/januar 2016/2017 begynder.

Oktober

7. oktober 2016 - Tilmelding til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2016/2017 slutter.

8. oktober 2016 - Ændring af elevantal til syge- og semesterprøver begynder. 

20. oktober 2016 - Meddelelse om udtræk til semesterprøver sendes til skolerne.

November

6. november 2016 - Mulighed for ændring af elevantal til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2016/2017 slutter.

17. november 2016 - Meddelelse om skriftlig censur sendes (sygeprøver) til skolerne.

17. november 2016 - Meddelelse om mundtlig og skriftlig censur sendes (semesterprøver) til skolerne.

21. november 2016 Tilmelding af antal elever og bestilling af opgavesæt, herunder til elever med særlige behov, til prøverne i maj/juni 2017.

21. november 2016 - Opgavesæt sendes fra trykkeriet (syge- og semesterprøver) til skolerne.

24. november 2016 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk (semesterprøver).

December

1. december 2016 - Frist for tilmelding og bestilling af opgavesæt til elever til prøverne i maj/juni 2017.

2. december 2016 - Ændring af elevantal og bestilling af opgavesæt til prøverne i maj/juni 2017 begynder.

1. - 13. december 2016 - Skriftlige prøver december/januar 2016/2017.

2. - 14. december 2016 - Foreløbige rettevejledninger lægges på uvm.dk/fp-rette dagen efter en afholdt prøve.

13. december 2016 - Evalueringsmøde i Naturfagene

14. december 2016 - Evalueringsmøde i Matematik

15. december 2016 - Evalueringsmøder i Dansk skriftlig fremstilling og Dansk, læsning og retskrivning og Engelsk

16. december 2016 - Evalueringsmøde i Fransk

19. december 2016 - Evalueringsmøde i Tysk

15. december 2016 - Den mundtlig prøveperiode begynder.

20. december 2016 - De endelige rettevejledninger med omsætningstabeller lægges på uvm.dk/fp-rette.

Januar

11. januar 2017 - Den beskikkede censor sender bedømmelsen af elevbesvarelser og elevbesvarelserne sendes i henhold til beskrivelsen i brev om meddelelse om skriftlig beskikket censur.

13. januar 2017 - Den skriftlige censur skal være afsluttet.

13. januar 2017 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet.

Februar

1. februar 2017 - Frist for tilmelding til folkeskolens prøver som privatist til prøvetermin maj/juni 2017.

10. februar 2017 - Meddelelse om udtræk til maj/juni 2017 prøverne sendes til skolerne.

Ultimo februar 2017 - Meddelelse om mundtlig censur sendes til skolerne.

Marts

Ultimo marts 2017 - Meddelelse om skriftlig censur sendes til skolerne.

April

18. april 2017 - Opgavesæt sendes fra trykkeri.

24. april 2017 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk.

Ultimo april 2017 - Vær opmærksom på tidspunkter for afgivelse af de sidste standpunktskarakterer.

Maj

2. maj 2017 - Åbent på telefonen kl. 07.30 – 16.00

3. maj 2017 - Åbent på telefonen kl. 07.30 – 19.00

4. maj 2017 - Åbent på telefonen kl. 07.00 – 18.30

5. maj 2017 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 17.00

8. maj 2017 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 17.00

9. maj 2017 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 14.00

10. maj 2017 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 14.00

11. maj 2017 - Evalueringsmøde i dansk læsning og retskrivning

19. maj 2017 - Evalueringsmøde i matematik og dansk

23. maj 2017 - Evalueringsmøde i engelsk

24. maj 2017 - Evalueringsmøde i tysk og fransk

2. - 11. maj 2017 - Skriftlige prøver maj/juni 2017.

Primo maj 2017 - Vær opmærksom på frister for fremsendelse af opgivelser/undervisningsbeskrivelser til censor.

Juni

1. - 2. juni 2017 - Beskikkede censorer ved de praktiske prøver i madkundskab og håndværk og design samt praktiske forsøgsprøver udsendes.

6. - 9. juni 2017 - Beskikkede censorer ved mundtlige prøver i dansk udsendes.

14. juni 2017 - Karaktererne fra prøverne i mundtlig dansk, skriftlig dansk og skriftlig matematik skal være overført til optagelse.dk.

12. - 15. juni 2017 - Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver i matematik, fysik/kemi, idræt, historie, samfundsfag, kristendomskundskab og sprogfagene (dog ikke dansk) udsendes.

21. juni 2017 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet.

24. juni 2017 - Sommerferien begynder.

Medio juni - medio august 2017 - Skolerne indberetter karakterer fra skoleåret 2016/2017.

Sidst opdateret: 6. marts 2017