Skoleåret 2017/18

August

Primo august 2017 - Valg af prøveform i de fag, hvor der skal vælges prøveform

20. august - 10. september 2017 - Mundtlige sygeprøver

Ultimo august 2017 - Orientering til elever om retningslinjer for prøver

September

Primo september - Skolens leder danner sig et overblik over rammer og regler for folkeskolens prøver og elever, der skal afvikle folkeskolens prøver i skoleåret, inkl. overblik over evt. funktionsnedsættelser

1. september 2017 - Tilmelding til folkeskolens prøver som privatist til prøvetermin december/januar 2017/2018

18. september 2017 - Tilmelding af elever til prøvetermin december/januar 2017/2018 begynder

18. september 2017 - Bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov til prøvetermin december/januar 2017/2018 begynder

Oktober

Primo oktober- Test af evt. særlige it-hjælpemidler til elever med funktionsnedsættelser

1. oktober 2017 - Tilmelding til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2017/2018 slutter

2. oktober 2017 - Ændring af elevantal til syge- og semesterprøver begynder

23. oktober 2017 - Meddelelse om udtræk til semesterprøver sendes til skolerne

November

20. november 2017 - Mulighed for ændring af elevantal til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2017/2018 slutter

17. november 2017 - Meddelelse om skriftlig censur sendes (semesterprøver) til skolerne

17. november 2017 - Meddelelse om skriftlig censur sendes (syge- og semesterprøver) til skolerne

21. november 2017 - Tilmelding af antal elever og bestilling af opgavesæt, herunder til elever med særlige behov, til prøverne i maj/juni 2018

21. november 2017 - Opgavesæt sendes fra trykkeriet (syge- og semesterprøver) til skolerne

27. november 2017 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk (semesterprøver)

December

1. december 2017 - Frist for tilmelding og bestilling af opgavesæt til elever til prøverne i maj/juni 2018

2. december 2017 - Ændring af elevantal og bestilling af opgavesæt til prøverne i maj/juni 2018 begynder

4. - 14. december 2017 - Skriftlige prøver december/januar 2017/2018

5. - 15. december 2017 - Foreløbige rettevejledninger lægges på Materialeplatformen dagen efter en afholdt prøve

14. december 2017 - Evalueringsmøde i Dansk skriftlig fremstilling

15. december 2017 - Evalueringsmøde i Matematik

15. december 2017 - Evalueringsmøde i Engelsk

16. december 2017 - Evalueringsmøde i Fransk

18. december 2017 - Den mundtlig prøveperiode begynder

19. december 2017 - Evalueringsmøde i Tysk

20. december 2017 - Evalueringsmøde i Dansk, læsning og retskrivning

20. december 2017 - De endelige rettevejledninger med omsætningstabeller lægges på Materialeplatformen

Januar

Mandag den 8. januar - fredag den 12. januar 2018 - Beskikkede censorer til de praktisk/mundtlige prøver udsendes

10. januar 2018 - Den beskikkede censor sender bedømmelsen af elevbesvarelser og elevbesvarelserne sendes i henhold til beskrivelsen i brev om meddelelse om skriftlig beskikket censur

12. januar 2018 - Den skriftlige censur skal være afsluttet

12. januar 2018 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet

Februar

1. februar 2018 - Frist for tilmelding til folkeskolens prøver som privatist til prøvetermin maj/juni 2018

8. februar 2018 - Meddelelse om udtræk til maj/juni 2018 prøverne sendes til skolerne

9. februar 2018 - Booking til de digitale selvrettende prøver åbner

9. februar 2018 - Booking til generalprøverne den 5. og 20. marts åbner i testogprøver.dk

Ultimo februar 2018 - Meddelelse om mundtlig censur sendes til skolerne

Marts

5. marts 2018 - Generalprøve i dansk, skriftlig fremstilling FP9 og FP10

20. marts 2018 - Generalprøve i digitale selvrettende prøver

Ultimo marts 2018 - Meddelelse om skriftlig censur sendes til skolerne

April

5. april 2018 - Forbehold for generalprøve i dansk, skriftlig fremstilling FP9 og FP10

16. april 2018 - Opgavesæt sendes fra trykkeri

17. april 2018 - Forbehold for generalprøve i digitale selvrettende prøver

23. april 2018 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk

Ultimo april 2018 - Vær opmærksom på tidspunkter for afgivelse af de sidste standpunktskarakterer

Maj

2. maj 2018 - Åbent på telefonen kl. 07.00 – 18.30

3. maj 2018 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 19.00

4. maj 2018 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 16.00

7. maj 2018 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 17.00

8. maj 2018 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 17.00

9. maj 2018 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 14.00

14. maj 2018 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 14.00

15. maj 2018 - Evalueringsmøde i dansk

17. maj 2018 - Evalueringsmøde i tysk

18. maj 2018 - Evalueringsmøde i matematik

18. maj 2018 - Evalueringsmøde i naturfag

23. maj 2018 - Evalueringsmøde i engelsk

24. maj 2018 - Evalueringsmøde i fransk

2. - 15. maj 2018 - Skriftlige prøver

30. maj 2018 - Resultater fra de digitale selvrettende prøver klar på testogprøver.dk

Primo maj 2018 - Vær opmærksom på frister for fremsendelse af opgivelser/undervisningsbeskrivelser til censor

Juni

7. - 8. juni 2018 - Beskikkede censorer ved de praktiske prøver i madkundskab og håndværk og design samt praktiske forsøgsprøver udsendes

8. juni 2018 - Censorerne sender elevbesvarelserne og karakterlister retur til skolen i fagene dansk og matematik

11. - 14. juni 2018 - Beskikkede censorer ved mundtlige prøver i dansk udsendes

11. juni 2018 - Censorerne sender elevbesvarelserne og karakterlister retur til skolen i sprogfagene (engelsk, tysk og fransk)

20. juni 2018 - Karaktererne fra prøverne i mundtlig dansk, skriftlig dansk og skriftlig matematik skal være overført til optagelse.dk

18. - 21. juni 2018 - Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver i matematik, idræt, fælles prøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og sprogfagene (dog ikke dansk) og historie, samfundsfag og kristendomskundskab

 27. juni 2018 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet

30. juni 2018 - Sommerferien begynder

Medio juni - medio august 2018 - Skolerne indberetter karakterer fra skoleåret 2017/2018

Sidst opdateret: 13. juli 2018