Hop til indhold

1.  Investeringer i faglokaler 

Gode fysiske rammer er afgørende for en mere varieret undervisning. Der afsættes derfor 2,6 milliarder kroner til investeringer i bedre faglokaler og miljøer, som ansporer til leg og bevægelse.

2.  En halv milliard til skolebøger 

Der afsættes samlet 540 millioner kroner til bøger. Det skal sikre mindre skærm i undervisningen og styrke læselysten.

3.  Nyt skoleskema

Eleverne i indskolingen får en kortere skoledag. De ældste elever får mere valgfrihed og praktisk undervisning. 

4.  Understøttende undervisning erstattes af skolens timebank

Understøttende undervisning erstattes af skolens timebank, som for eksempel kan bruges på timer med to lærere eller pædagoger i indskolingen.

5.  Færre prøver

Antallet af prøver til eksamen reduceres fra otte til seks.

6.  Færre bindende mål

Antallet af bindende mål i folkeskolens læreplaner reduceres fra 1.081 til 215. Samtidig er der igangsat en gennemgribende fornyelse og slankning af folkeskolens nuværende læreplaner sammen med skolens parter. 

7.  Intensiv undervisning i dansk og matematik

Der afsættes 500 millioner kroner årligt til indsatser til de ca. 10 procent af eleverne pr. skole, der har de største udfordringer i dansk eller matematik.

8.  Juniormesterlære for de ældste elever

Alle elever i 8. og 9. klasse får mulighed for at vælge at komme i juniormesterlære, hvor man for eksempel kun er i skole tre dage om ugen og på en virksomhed de resterende to dage.

9.  Erhvervspraktik til alle

Alle elever får fem dages obligatorisk erhvervspraktik. Det skal give eleverne indsigt i deres styrker og interesser og udvide deres blik for mulige veje at gå efter folkeskolen.

10.  Alle elever skal lære om teknologi

Teknologiforståelse integreres i eksisterende fag, så alle elever bliver undervist i det. Det udbydes også som et nyt femte praktisk/musisk valgfag i udskolingen.

Sidst opdateret: 8. april 2024