Hop til indhold

Aktiviteterne i børnehaveklassen lægger vægt på, at barnet skal opleve skolen som en tryg og stabil ramme for faglig og social læring og udvikling.

Børnehaveklassen fungerer som et overgangsår, der bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og den fagopdelte undervisning fra 1. klasse, så barnet bliver godt forberedt til at få det fulde udbytte af sin skolegang.

Undervisningen i børnehaveklassen er tilrettelagt, så eleverne opnår kompetencer inden for seks kompetenceområder og tre obligatoriske emner.

Kompetenceområderne er:

 • Sprog
 • Matematisk opmærksomhed
 • Naturfaglige fænomener
 • Kreative og musiske udtryksformer
 • Krop og bevægelse
 • Engagement og fællesskab.

De obligatoriske emner (for hele grundskolen) er:

 • Færdselslære
 • Uddannelse og job
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Elever i børnehaveklassen går i skole 1.110 timer om året (svarende til 27,8 timer om ugen ved et skoleår på 40 uger). Heraf skal minimum 600 timer bruges på undervisning inden for de seks kompetenceområder. Områderne supplerer og overlapper hinanden, og dækker både faglige, sociale og personlige kompetencer.

Lovgivning og relevante paragraffer

Folkeskoleloven:
 • De obligatoriske emner i grundskolen: § 7
 • Formålet med børnehaveklassen: § 11, stk. 1
 • Kompetenceområder i børnehaveklassen: § 11, stk. 2
 • Timetal i børnehaveklassen: § 14 b, stk. 1, 1. pkt.
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål):
 • Formålsbeskrivelse for børnehaveklassen: § 2

 

Sidst opdateret: 15. november 2023