Hop til indhold

Inden børn når skolealderen, gennemgår de en enorm sproglig udvikling, og i skolen møder de nye sproglige udfordringer. En sprogvurdering skal sikre et godt sprogligt afsæt for elevernes skolegang.

Sprogvurderingen skal bruges til planlægning af undervisningen i børnehaveklassen med udgangspunkt i Fælles Mål for børnehaveklassen og det enkelte barns sproglige kompetencer og forudsætninger.

Bemærk, at der er forskel på sprogvurdering og sprogprøve. Læs mere om sprogprøven her.

Hvordan foretages sprogvurderingen?

Det er den enkelte kommune eller skole, der beslutter, hvordan sprogvurderingen i børnehaveklassen skal foregå, og hvem der foretager denne vurdering. På nogle skoler er det børnehaveklasselederen, der foretager sprogvurderingen, og på andre skoler inddrages for eksempel skolens tale-hørelærere, skolens læsevejleder, specialundervisningskoordinator eller psykolog i arbejdet.

Opfølgning på sprogvurderingen

Resultaterne af sprogvurderingen skal bruges til at tilpasse undervisningen til elevernes kompetencer og forudsætninger. Desuden kan resultaterne med fordel drøftes i børnehaveklasseteamet og sammen med ressourcepersoner, såsom læsevejleder og lignende. På baggrund af resultaterne kan der iværksættes særlige sproglige tiltag målrettet eleverne, elevgrupper eller enkelte elever.

Resultaterne kan medbringes og uddybes ved en skole-hjem-samtale.

Inspiration til sprogvurdering

Publikationen Inspiration til obligatorisk sprogvurdering henvender sig først og fremmest til kommuner og skoler, der har begrænsede eller ingen erfaringer med at tilrettelægge systematisk sprogvurdering i børnehaveklassen.

Men også kommuner og skoler, der gennem en periode har arbejdet med at kortlægge børnenes sproglige forudsætninger ved indgangen til skoleforløbet, vil kunne finde inspiration til kvalificering og videreudvikling af igangværende initiativer.

Sprogvurdering.dk - Ny it-understøttelse til sprogvurdering 3-6

Børne- og Undervisningsministeriet har udviklet sprogvurdering.dk, som er en ny it-understøttelse af ministeriets sprogvurderingsværktøj Sprogvurdering 3-6. It-understøttelsen erstatter den tidligere FKO Sprogvurdering, som blev lukket ultimo 2019.

Ligesom FKO Sprogvurdering stilles den nye it-understøttelse gratis til rådighed for kommuner og skoler, som ønsker at anvende ministeriets sprogvurderingsværktøjer. Første version af it-understøttelsen forventes lanceres i august 2021.

Læs mere om det nye sprogvurderingsværktøj (emu.dk).

Sidst opdateret: 15. marts 2022