Uddannelsen til lokomotivfører er en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse med en varighed på normalt 10 måneder. Uddannelsen består af 5 skoledele på i alt 16 uger, der inden for den samlede uddannelsestid veksler med praktikundervisning på elevens virksomhed eller anden virksomhed i samarbejde med denne.

Erhvervsrettede tilbud til unge

Unge, som ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse har forskellige andre muligheder. De erhvervsrettede tilbud giver færdigheder til at varetage et job inden for et bestemt erhverv eller kvalificerer til uddannelse.

Erhvervsgrunduddannelse (egu) er en kompetencegivende, individuel uddannelse, der er beskæftigelsesrettet og samtidig rettet mod fortsat uddannelse. Målgruppen er unge under 30 år, som ikke er under uddannelse eller i beskæftigelse og ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

En erhvervsgrunduddannelse består af perioder på skole og perioder i praktik. Uddannelsen varer normalt to år, og består af praktik i offentlig eller privat virksomhed kombineret med relevante elementer af eksisterende uddannelser.

Kombineret Ungdomsuddannelse er en toårig ungdomsuddannelse og er målrettet unge under 25 år med afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende), der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Uddannelsen sigter mod det lokale arbejdsmarkedet, og kan også give mulighed for videre uddannelse.

Produktionsskoleforløb skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Undervisningstilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Undervisningen er opdelt i praktisk arbejde på skolernes værksteder, undervisning i almene fag og praktik. Et produktionsskoleophold har ikke en fast længde, men kan højest vare et år.

Sidst opdateret: 10. januar 2020