Hop til indhold

Uddannelsen består af 5 skoledele på i alt 16 uger, der inden for den samlede uddannelsestid veksler med praktikundervisning på elevens virksomhed eller anden virksomhed i samarbejde med denne. 

Uddannelsen tilrettelægges i overensstemmelse med en lokal undervisningsplan, udarbejdet i samarbejde mellem udbydende institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som er godkendt hertil af Undervisningsministerie.

Den lokale undervisningsplan (pdf), og den løbende revision heraf skal godkendes af Undervisningsministeriet efter forhandling med Trafikstyrelsen og rådgivning fra det rådgivende udvalg for lokomotivførere.

Det rådgivende lokomotivførerudvalg rådgiver Undervisningsministeriet om spørgsmål af betydning for udviklingen på området, om fastsættelse af nærmere regler og om spørgsmål i øvrigt af betydning for uddannelsen. Udvalget følger beskæftigelsesudviklingen og afgiver blandt andet indstilling til undervisningsministeren om uddannelsen.

Undervisningsministeriet og Trafikstyrelsen udarbejder i samarbejde med det rådgivende udvalg på området en uddannelsesordning (pdf), som supplerer bekendtgørelsen med en uddybning af reglerne om uddannelsens formål, struktur og rammer for undervisningens indhold.

Bekendtgørelse om uddannelse til lokomotivfører nr. 689 af 2/06/2010 (retsinformation.dk)

 
Sidst opdateret: 28. juni 2023