Hop til indhold

Grundforløbet består af tre dele: Grundforløbets 1. del (20 uger), grundforløb plus (10 uger) og grundforløbets 2. del (20 uger).

Grundforløbets 1. del

Grundforløbets 1. del er for dig, der starter direkte efter 9. eller 10. klasse. Hvis du allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed, og denne uddannelsesaftale omfatter grundforløbet, vælger du og virksomheden, om du skal begynde uddannelsen med grundforløbets 1. del eller med grundforløbets 2. del.

Forløbet giver almene og brede erhvervsfaglige kompetencer. Du får indblik i den enkelte branche og det gør det nemmere for dig at vælge den rigtige uddannelse. 

Grundforløb plus (GF+)

GF+ er for dig, der ikke har mulighed for at starte på grundforløbets 1. del. GF+ ligger umiddelbart forud for grundforløbets 2. del.

Forløbet er målrettet elever, der er uafklarede i forhold til valg af uddannelse. Forløbet er også for elever, der har behov for opkvalificering af deres generelle almene og erhvervsfaglige kompetencer med henblik på at styrke deres forudsætninger for senere at kunne opfylde overgangskravene til hovedforløbet.

Hvis du allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed, og denne uddannelsesaftale omfatter grundforløbet, vælger du og virksomheden, om du skal begynde uddannelsen med GF+ eller med grundforløbets 2. del.

Grundforløbets 2. del

Før du begynder i grundforløbets 2. del, skal du have valgt den erhvervsuddannelse, du vil gennemføre. Grundforløbets 2. del er en del af den erhvervsuddannelse, du har valgt.

Forløbet giver dig faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve.

Hovedområder og fagretninger

Erhvervsuddannelsernes grundforløb er bygget op omkring fire hovedområder:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport.

På grundforløbets 1. del og på GF+ udbyder den enkelte skole ’fagretninger’, som leder dig på vej mod dit valg af uddannelse.

Valg du skal træffe

Når du søger om optagelse på en erhvervsskole skal du vælge hovedområde. Hvis du allerede ved, hvilken fagretning, du er mest interesseret i, skriver du også det i ansøgningen.

Fagretninger på grundforløbets 1. del og på GF+

En fagretning er et tema, der introducerer dig for en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles. For eksempel kan fagretningen "Bæredygtigt hus" være rettet mod uddannelserne til murer, tømrer, VVS’er, elektriker, anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger, tagdækker og bygningssnedker. Fagretningen giver dig indblik i branchen.

Uddannelsesmålene for grundforløbets 1. del er fælles for alle hovedområder, selvom undervisningen foregår i forskellige erhvervsfaglige kontekster.

Skolens udbud og tilrettelæggelse af fagretninger

En fagretning skal sammensættes af uddannelser, der har faglige fællesskaber og samtidig appellerer til unge. Fagretningen skal sammensættes, så der er lærepladsmuligheder og et tydeligt beskæftigelsessigte.

Skolerne skal udbyde fagretninger, der er sammensat, så eleverne gennem undervisningen udvikler en bred faglighed. Fagretningerne danner grundlag for skolernes holddannelser. Fagene integreres i helhedsorienterede, tværgående og projektorganiserede forløb.

Certifikatundervisning

Mange erhvervsuddannelser retter sig mod jobområder, hvor andre myndigheder har sat krav om certifikat (gennemførelse af konkret uddannelse) for at kunne udføre et konkret arbejde. Nogle af certifikaterne er fastsat af EU eller FN. Eleverne skal derfor opnå de påkrævede certifikater som led i uddannelsen.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 28. juni 2023