Hop til indhold

Oplæring foregår på en eller flere virksomheder, der er godkendt af det faglige udvalg. På lærepladsen.dk kan du finde en oversigt over alle godkendte lærepladser.

Oplæring sker på grundlag af en uddannelsesaftale mellem dig og virksomheden/virksomhederne.

Læs om uddannelsesaftaler

Find formularer til uddannelsesaftaler

Skolen og det faglige udvalg skal være opsøgende

Skolen har pligt til at udføre opsøgende arbejde for at finde egnede lærepladser. Det opsøgende arbejde kan være forankret i et skoleoplæringscenter eller på skolen. Det faglige udvalg skal også udføre opsøgende arbejde.

Opgave- og ansvarsfordelingen i det lærepladsopsøgende arbejde fremgår af en vejledning: Ansvars- og opgavefordeling i det lærepladsopsøgende arbejde (pdf)

Virksomheden sammensætter oplæringsforløb

Det er oplæringsvirksomhedens ansvar at sammensætte et oplæringsforløb, som sammen med skoleundervisningen fører frem til, at du kan nå uddannelsens mål. Kompetencen vedr. oplæringsdelen i erhvervsuddannelserne ligger i det faglige udvalg.

Hvis du ikke kan få en uddannelsesaftale

Hvis du ikke kan få en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du gennemføre oplæringen i skoleoplæring i et skoleoplæringscenter. Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt. Dem kan du læse mere om under afsnittet om Skoleoplæring og uddannelsesgaranti.

To erhvervsuddannelser uden oplæring

Der er to erhvervsuddannelser, der er skolebaserede, og som derfor gennemføres uden oplæring. Det er uddannelsen til byggemontagetekniker og uddannelsen til web-integrator.

Sidst opdateret: 24. april 2024