Hop til indhold

Fra den 1. januar 2020 kan børne- og undervisningsministeren i særlige tilfælde godkende offentlige og private gymnasier samt VUC’er til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundforløb. Godkendelsen gives for en tidsbegrænset periode. Muligheden er udfoldet i dette informationsbrev (pdf)

Muligheden er en del af den politiske aftale om øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter, som blev indgået i april 2019. Læs aftaleteksten på regeringens hjemmeside (regeringen.dk).

Siden vil løbende blive opdateret med relevant information om, hvordan gymnasier kan ansøge om at udbyde erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterede gymnasier og VUC’er om proces- og tidsplanen samt kriterierne for at ansøge i et brev af den 3. marts 2020 (pdf).

De relevante ansøgningsskemaer og vejledninger, som skal bruges for at ansøge finder du her:

Høring af Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) er blevet hørt om kriterierne for vurdering af ansøgninger om godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundforløb.
Læs høringsbrevet til REU og kriterierne for vurderingen af ansøgninger (pdf).

Læs REU's høringssvar (pdf)

Partnerskabsaftaler

En af forudsætningerne, for at et gymnasie mv. kan udbyde erhvervsuddannelsernes grundforløb, er, at der skal indgås en partnerskabsaftale med en institution for erhvervsrettet uddannelse. Partnerskabsaftalen indgår i grundlaget for børne- og undervisningsministerens godkendelse af gymnasier mv. til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundforløb og skal vedlægges gymnasiets ansøgning. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har lavet en vejledning til at indgå en partnerskabsaftale og beskrevet hvilke indholdsmæssige krav, der er til partnerskabsaftalen. Læs vejledningen (pdf).

Høring

Vejledningen til partnerskabsaftaler har været i høring hos Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser samt hos lederforeninger på gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet. Læs STUK’s tilbagemelding på høringssvarene (pdf).

Foreløbig tidsplan for ansøgningsproces

Primo marts 2020

STUK udmelder proces for ansøgning om udbud af eud-grundforløb på gymnasier og VUC’er.

10. Juni 2020

Ansøgningsfrist.

September 2020

Ansøgere får svar på ansøgninger.

Januar 2021

Nye godkendte udbud får virkning og eleverne kan blive optaget i erhvervsuddannelsernes grundforløb.  

Pulje til bedre uddannelsesdækning af eud, hhx og htx

Erhvervsskoler, gymnasier og VUC’er kan ansøge om støtte til at realisere nye udbud af erhvervsuddannelser, hhx og htx.

Læs om puljens formål.

Sidst opdateret: 11. maj 2020