Hop til indhold

Fra den 1. januar 2020 kan børne- og undervisningsministeren i særlige tilfælde godkende offentlige og private gymnasier samt VUC’er til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundforløb. Godkendelsen gives for en tidsbegrænset periode. Muligheden er udfoldet i dette informationsbrev (pdf)

Muligheden er en del af den politiske aftale om øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter, som blev indgået i april 2019. Læs aftaleteksten på regeringens hjemmeside (regeringen.dk).

Du kan læse Styrelsen for Undervisning og Kvalitets retningslinjer og procedure for eud-udbud på gymnasier (pdf) 

De relevante ansøgningsskemaer og vejledninger, som skal bruges for at ansøge finder du her:

Høring af Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Rådet for Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) er blevet hørt om kriterierne for vurdering af ansøgninger om godkendelse til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundforløb.
Læs høringsbrevet til REU og kriterierne for vurderingen af ansøgninger (pdf).

Læs REU's høringssvar (pdf)

Partnerskabsaftaler

En af forudsætningerne, for at et gymnasie mv. kan udbyde erhvervsuddannelsernes grundforløb, er, at der skal indgås en partnerskabsaftale med en institution for erhvervsrettet uddannelse. Partnerskabsaftalen indgår i grundlaget for børne- og undervisningsministerens godkendelse af gymnasier mv. til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundforløb og skal vedlægges gymnasiets ansøgning. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har lavet en vejledning til at indgå en partnerskabsaftale og beskrevet hvilke indholdsmæssige krav, der er til partnerskabsaftalen. Læs vejledningen (pdf).

Høring

Vejledningen til partnerskabsaftaler har været i høring hos Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser samt hos lederforeninger på gymnasie- og erhvervsuddannelsesområdet. Læs STUK’s tilbagemelding på høringssvarene (pdf)

Pulje til bedre uddannelsesdækning af eud, hhx og htx

Erhvervsskoler, gymnasier og VUC’er kan ansøge om støtte til at realisere nye udbud af erhvervsuddannelser, hhx og htx.

Læs om puljens formål.

Sidst opdateret: 30. maj 2023