Hop til indhold

Puljens formål

Puljens formål er at sikre en bedre geografisk dækning af uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i områder, hvor der i dag er langt til den nærmeste social- og sundhedsskole. Puljen skal styrke søgningen til social- og sundhedsuddannelserne og derved bidrage til at imødekomme den øgede efterspørgsel på uddannet social- og sundhedspersonale.

Hvem kan søge?

Godkendte udbydere af social- og sundhedsuddannelserne kan ansøge om at etablere et udbud på en eller flere adresser. Der stilles krav om, at det nye udbud placeres, så det bidrager til at sikre en bedre geografisk dækning af grundforløbene.

Hvad kan der søges midler til?

Midlerne kan søges til at oprette et eller flere udbudssteder, hvor der udbydes Grundforløb 1 og/eller Grundforløb 2 til social- og sundhedshjælperuddannelsen og/eller Grundforløb 2 til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Der kan ansøges om tilskud til dækning af etableringsomkostninger op til de faktisk afholder udgifter, og maksimalt 1,5 millioner kroner pr. grundforløbssatellit.

Hvor stor er puljen?

I 2022 er puljen på i alt 3,0 millioner kroner, som fordeles efter ansøgning. Puljen er en udmøntning af finanslovsaftalen for 2019, der blev indgået imellem den daværende regering (V, LA, K) og Dansk Folkeparti.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har orienteret bredt om puljen med et brev:

Brev om udmelding af pulje (pdf)

Læs om grundlaget for puljen på ministeriets hjemmeside

Udmelding af pulje til bedre geografisk dækning af grundforløb til social- og sundhedsuddannelserne

STUK udmeldte den 28. oktober 2021 ansøgningspuljen på 3,0 millioner kroner til bedre geografisk uddannelsesdækning i et brev til alle godkendte udbydere af social- og sundhedsuddannelserne.

Brev om udmelding af pulje (pdf)

Det fremgår af brevet, hvilke kriterier ansøgningerne bliver vurderet efter, og hvad midlerne fra puljen kan bruges til.

Bemærk at tilskudsmidler kun må anvendes til oprettelse af nye grundforløbssatellitter i perioden fra tilsagnstidspunktet og frem til den 1. september 2023.

De relevante ansøgningsskemaer og vejledninger, som skal bruges for at ansøge finder du her:

Ansøgningsskema incl. skema A og skema B (docx)

Budget og regnskabsskema (xlsx)

Foreløbig tidsplan for udmøntning af ansøgningspuljen

  • 28. oktober 2021: Udmelding af puljen
  • 2. maj 2022: Ansøgningsfrist
  • Ultimo juni 2022: Svar på ansøgninger
Sidst opdateret: 30. maj 2023