Hop til indhold

AMU-branchepakker, også kaldt uddannelsesstrukturer, er særligt tilrettelagte forløb bestående af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, som eventuelt er kombineret med almene fag og on-the-job-training mv. 

Branchepakker opfylder et mere samlet uddannelsesbehov

En branchepakke vil opfylde et mere samlet behov for grundlæggende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for et specifikt jobområde. En branchepakke vil for eksempel være relevant, når en enkelt arbejdsmarkedsuddannelse ikke i sig selv opfylder uddannelsesbehovet i forhold til en given jobfunktion.

Styrker overblik over AMU-tilbuddet

Branchepakkerne gør det også lettere at navigere blandt de mange arbejdsmarkedsuddannelser, da de synliggør, hvilke uddannelser man med fordel kan følge for at opnå kompetencer til for eksempel sammensatte jobfunktioner, videre uddannelse m.m. Det kan for eksempel også være forløb, som leder frem til en certificering, en kontraktuddannelse eller dele af en erhvervsuddannelse. Brugeren kan vælge at følge hele forløbet i branchepakken eller blot dele af forløbet afhængig af personens behov.

Branchepakker målrettet tosprogede

En AMU-branchepakke, hvor målgruppen er flygtninge og indvandrere, kan udvides med særlige AMU-kurser for tosprogede. Det vil styrke deltagernes muligheder og succes på det danske arbejdsmarked.

Arbejdsmarkedsuddannelser i dansk som andetsprog giver mulighed for at kombinere en faglig og en sproglig opkvalificering, så deltagerne kan få et godt udbytte af den faglige uddannelse. Desuden skal uddannelserne i dansk som andetsprog forbedre deltagerens dansksproglige kompetencer, så de kan varetage forskellige jobfunktioner, og så de kan begå sig på arbejdsmarkedet.

En AMU-branchepakke kan med fordel etableres som et særligt uddannelsesforløb for tosprogede.

Find AMU-branchepakker

På amukurs.dk kan man finde uddannelsesstrukturer for de 6 efteruddannelsesudvalg, der leverer data til siden. Positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse kan også inspirere til, hvordan man kan sammensætte relevante brancheforløb inden for AMU. Du kan finde en oversigt over positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Sidst opdateret: 26. juli 2023