Hop til indhold

Der er i AMU en række uddannelser, der er særligt målrettet tosprogede. Derudover eksisterer der individuel kompetencevurdering (IKV) for tosprogede. AMU-kurser særligt udviklet til tosprogede er markeret med F/I i titlen, som står for flygtninge og indvandrere. Du kan læse mere om de forskellige uddannelser i Vejledning om AMU’s tilbud til tosprogede (retsinformation.dk).

Dansk som andetsprog

Der er fire uddannelser i dansk som andetsprog i AMU, basis, alment og udvidet niveau samt et fagunderstøttende. Dansk som andetsprog i AMU er målrettet tosprogede deltagere, der har behov for supplerende danskundervisning for at få fuldt udbytte af fagspecifikke arbejdsmarkedsuddannelser, eller som har brug for at forbedre deres danskkundskaber.

Undervisningen i dansk som andetsprog er erhvervsrettet, så der undervises for eksempel i fagsprog og i, hvordan man taler med kolleger om forskellige arbejdsopgaver eller læser instruktioner.

Styrket tilknytning til det danske arbejdsmarked

For at styrke tosprogedes tilknytning til det danske arbejdsmarked er der udviklet tre uddannelser, der introducere til henholdsvis:

  • et brancheområde
  • det danske arbejdsmarked
  • arbejdsmarked, it og jobsøgning

Fagspecifikke kurser

Ud over de understøttende uddannelser, som nævnt ovenfor, er der udviklet en række fagspecifikke uddannelser til tosprogede. Det kan for eksempel være hensigtsmæssigt, hvis erfaringen viser, at flere tosprogede har brug for et særligt indhold eller mere tid i forhold til en specifikt arbejdsmarkedsuddannelse. 

Der eksisterer på nuværende tidspunkt 9 fagspecifikke uddannelser målrettet tosprogede fx ”Pædagogmedhjælper i daginstitutioner som F/I” og ”Svejseteknisk introduktion (F/)”.

Individuel kompetencevurdering for tosprogede

Tosprogede, der mangler dokumentation for kompetencer erhvervet uden for Danmark, har mulighed for at gennemføre en særlig variant af individuel kompetencevurdering (IKV). IKV for tosprogede har en længere varighed, men ellers gælder samme vilkår som for den ordinære IKV (uvm.dk).

Oversigt over uddannelserne

Du kan finde en oversigt over alle uddannelser målrettet tosprogede med titel og kode i Vejledning om AMU’s tilbud til tosprogede (retsinformation.dk).  
Sidst opdateret: 26. juli 2023