Hop til indhold

Individuel kompetencevurdering (IKV) i arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er en vurdering af, om det du kan, svarer til det, du kunne have lært på et eller flere AMU-kurser.

På den måde kan du få papir på det, du kan, også selv om du har lært det på andre måder end ved at gå i skole.

Sådan får du en IKV

Hvis du ønsker en IKV, skal du henvende dig til en AMU-udbyder inden for den branche, som du er interesseret i.  

Kompetencevurderingen sker i et forløb, der er tilrettelagt for dig. Forløbet består typisk af en samtale med en faglærer og skriftlige og praktiske opgaver. Forløbet kan vare ½-5 dage. Hvis du er flygtning eller indvandrer, kan vurderingen vare op til 10 dage.

Kompetencevurdering i forbindelse med AMU er gratis, hvis du er i job. Er du ledig skal du kontakte dit jobcenter, inden du søger IKV.

Papir på dine kompetencer

Hvis uddannelsesstedet anerkender dine realkompetencer, får du bevis for dine kompetencer:

  • Et AMU-uddannelsesbevis – hvis læreren anerkender kompetencer, der svarer til uddannelsesmålene for en hel arbejdsmarkedsuddannelse
  • Et kompetencebevis - hvis læreren anerkender kompetencer, der svarer til dele af en arbejdsmarkedsuddannelse

Uddannelsesplan

Resultatet af kompetencevurderingen kan også være en uddannelsesplan, der beskriver hvilke arbejdsmarkedsuddannelser du kan følge, for at opnå de kompetencer, som du mangler.

Brug IKV til mere uddannelse eller job

Du kan bruge resultatet af kompetencevurderingen som afsæt for tilpasning af relevant uddannelse i AMU. For eksempel ved, at du skal tage færre eller afkortede kurser for at opnå dine uddannelsesmål.

Du kan også bruge beviserne i forbindelse med videre uddannelse til for eksempel faglært eller til at dokumentere, hvad du kan, hvis du søger nyt job.

Forberedelse til IKV

Du har selv ansvar for at indsamle relevant dokumentation til brug for kompetencevurderingen. AMU-udbyderen vil typisk i en indledende samtale hjælpe dig med at vurdere, hvilken slags dokumentation der er relevant. Du kan også læse mere om forskellige typer dokumentation på Uddannelsesguiden.dk og bruge redskabet Min Kompetencemappe.

Du kan også få generel vejledning om realkompetencevurdering og om relevante uddannelsessteder hos eVejledning.

Den personlige uddannelses- og jobplan er et to-dages AMU-kursus, hvor du arbejder med at afklare dine jobønsker og kompetencer og bliver introduceret til relevante metoder og værktøjer. Der er almindelig deltagerbetaling til kurset.

 

Sidst opdateret: 26. juli 2023