Hop til indhold

Det blev med Trepartsaftalen fra 2017 om styrket og mere fleksibel voksen-, efter – og videreuddannelse aftalt, at der som minimum skal afholdes udbudsrunde til AMU hvert 4. år. Seneste udbudsrunde blev gennemført i foråret 2019. Resultatet af udbudsrunden blev meldt ud i september 2019, og de nye udbudsgodkendelser trådte i kraft 1. oktober 2019.

I den nye trepartsaftale fra 2023 blev det aftalt, at der skal etableres en ny AMU-udbudsmodel. Udmøntning og ikrafttræden af den nye udbudsmodel er endnu ikke fastlagt. Det er dog besluttet, at den næste samlede AMU-udbudsrunde skal afholdes senest i 2026.

Der vil stadig ved tungtvejende grunde kunne gives nye udbudsgodkendelser mellem de faste udbudsrunder.

Ansøgninger mellem de faste udbudsrunder

Af hensyn til de allerede godkendte AMU-udbydere, som har tilpasset deres administration, udstyr, lærerkapacitet mv. til det eksisterende udbudsbillede, gives der kun nye udbudsgodkendelser mellem de faste udbudsrunder, hvis der foreligger tungtvejende grunde herfor.

Tungtvejende grunde kan være:

  • at en eksisterende udbyder ikke i tilstrækkelig grad lever op til sin udbudsforpligtelse.
  • at udbuddet har ændret sig på baggrund af ny udvikling i teknologi, ændret regulering eller markant ændrede markedsforhold.

Muligheden for at indgive løbende ansøgninger om udbud i 2023 lukkede d. 5. september. Det er nu muligt at indsende ansøgninger til den runde, der vil blive vurderet i 2024.
Ansøgningerne vil i 2024 blive behandlet efter nedenstående tidsplan:

4. september 2024 Ansøgningsrunden lukker
September 2024 - november 2024
Ansøgningerne vurderes af relevante efteruddannelsesudvalg og VEU-rådet, som afgiver indstilling til Børn- og Undervisningsministeren
December 2024 Resultatet af ansøgningsrunden udmeldes

Eventuelle nye udbudsgodkendelser vil gælde fra 1. januar 2025.

Hvis man som uddannelsesinstitution ønsker at ansøge om AMU-udbud, skal man sende en mail til stuk.kfe@stukuvm.dk, hvorefter man oprettes som bruger og får et link til ansøgningsskemaet. Det gælder også allerede godkendte AMU-udbydere, der vil ansøge om yderligere udbudsgodkendelser. Tekst i emnefeltet skal være: ”Ansøgning om udbud af AMU, 2024”, og mailen skal indeholde følgende info: institutionsnummer, institutionens navn, navn og e-mail på kontaktperson.  

Hvad ansøges der om i en udbudsansøgning?

Alle arbejdsmarkedsuddannelserne er fordelt på såkaldte fælles kompetencebeskrivelser (FKB'er). Der er pt. ca. 135 FKB'er, som hver beskriver et jobområde, hvortil der er udviklet en række arbejdsmarkedsuddannelser. Derudover er der tilkoblet en række tværgående uddannelser samt ofte en række arbejdsmarkedsuddannelser fra andre FKB'er.

I en AMU-udbudsansøgning søges om at blive udbyder af én eller flere FKB'er – man kan ikke ansøge om blot at udbyde én eller et par arbejdsmarkedsuddannelser. Hvis man godkendes til at udbyde en FKB, er man forpligtet til at udbyde alle de arbejdsmarkedsuddannelser, der hører under FKB'en. Man er dog ikke forpligtet til at udbyde de tværgående arbejdsmarkedsuddannelser fra det såkaldte obligatoriske fælleskatalog, men der er mulighed for at udbyde disse.

I resultatbrevet for udbudsrunden 2019 (pdf) kan der læses mere betingelserne for AMU-udbud, herunder udbudsrettigheder og forpligtelser, og på hjemmesiden findes en oversigt over godkendte AMU-udbydere. Derudover kan der læses mere om opbygning af AMU og rammer og regler for AMU-udbuddet i Vejledning til uddannelsesinstitutioner.

Hvem kan ansøge?

Både offentlige og private uddannelsesinstitutioner kan søge om udbudsgodkendelse til AMU. Blandt de offentlige institutioner kan institutioner for erhvervsrettet uddannelse (efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse) godkendes til udbud af AMU.

Sidst opdateret: 29. november 2023