Hop til indhold

I AMU har udbyderen mulighed for at sammensætte et særligt uddannelsesforløb for tosprogede. Etableringen af et særligt uddannelsesforløb for tosprogede giver nogle særlige afholdelsesmuligheder, som understøtter af deltagerne når målet med uddannelserne.

Hvad er et særligt uddannelsesforløb for tosprogede?

Formålet med de særlige uddannelsesforløb er at give tosprogede deltagere mulighed for at udvikle deres erhvervsrettede kompetencer på en måde, der tager hensyn til særlige sproglige, faglige og kulturelle uddannelsesbehov.

Et særligt uddannelsesforløb kan være tilrettelagt meget forskelligt afhængigt af deltagernes behov. Det vil dog ofte bestå af en kombination af fagspecifikke arbejdsmarkedsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser målrettet tosprogede.

Mulighed for dobbeltlærertimer

Hvis der indgår arbejdsmarkedsuddannelser i dansk som andetsprog i et særligt uddannelsesforløb, må der være overlap mellem den fagspecifikke undervisning og danskundervisningen i op til en tredjedel af den ugentlige undervisningstid. Det betyder, at både dansklæreren og faglæreren kan være tilstede samtidig i den overlappende undervisning.

Et sådan overlap mellem danskundervisningen og den fagspecifikke undervisning har vist sig meget gavnlig for deltagernes faglige og dansksproglige kompetenceudvikling. Derfor anbefales dette i forløb, hvor der indgår undervisning i dansk som andetsprog.

Mulighed for at forlænge den normerede varighed

Arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår i et særligt forløb, kan forlænges med op til 25 procent af den normerede varighed. Dette er muligt, hvis skolen vurderer, at deltageren har brug for længere tid end den normerede for at nå målet med uddannelserne i forløbet.

Kombination med andre uddannelsestilbud

AMU er bare et af flere offentlige uddannelsestilbud til tosprogede. Det kan derfor være vigtigt at holde sig for øje, hvilke andre tilbud den tosprogede skal eller med fordel kunne deltage i, og hvordan det kan spille sammen med AMU i forbindelse med planlægning af et uddannelsesforløb.

Målgruppen for AMU vil i flere tilfælde også være målgruppen for Forberedende voksenundervisning (FVU), hvorfor det for eksempel kan være relevant at lave en kombination af disse to uddannelsestilbud. Derudover kan det også være relevant at se på, hvordan deltagelsen i AMU kan understøtte/blive understøttet af en eventuel deltagelse i danskuddannelserne (uim.dk).

Eksempler på særlige forløb for tosprogede

Det er AMU-udbyderne, der tilrettelægger forløbene, og de vil ofte bestå af faglige arbejdsmarkedsuddannelser i en AMU-branchepakke kombineret med særlige arbejdsmarkedsuddannelser for tosprogede.

Nedenfor ses to eksempler på AMU-branchepakker på et introducerende niveau. De er målrettet job som henholdsvis buschauffør og servicemedarbejder i et køkken. Øverst ses de faglige arbejdsmarkedsuddannelser, og nederst ses de særlige tilbud til tosprogede, som efter behov kan kombineres med de faglige uddannelser.

Særlige forløb for tosprogede

voksenuddannelse.dk er det muligt at filtrere efter ”forløb for tosprogede”.

Sidst opdateret: 26. juli 2023