Hop til indhold

I løbet af sidste skoleår deltog en række folkeskoler i pilotprojekter om enten holddannelse, co-teaching eller mellemformer. Resultaterne fra de tre pilotprojekter præsenteres nu i tre forskellige rapporter, som er udarbejdet af henholdsvis VIVE og EVA.

Forsøget med holddannelse viser lovende resultater. Flere elever giver blandt andet udtryk for at have oplevet et tryggere læringsmiljø. De oplever også at have deltaget mere aktivt i undervisningen. Der er også positive tegn at spore, når det kommer til elevens faglige selvtillid, mulighed for faglig fordybelse og relationen til deres underviser.

Evalueringen af forsøget med co-teaching viser blandede resultater i forhold til om indsatsen har virket efter hensigten. Der kan i spørgeskemaundersøgelserne ikke spores en ændring i elevernes motivation, deltagelsesmuligheder mv., men i interviews giver flere elever og undervisere udtryk for, at indsatsen har haft en positiv betydning for undervisningen. For begge forsøg er der behov for mere viden for at kunne konkludere på effekterne og potentialet af de to indsatser.

Evalueringen af mellemformer viser, at mellemformer overordnet opleves som et relevant tilbud hos lærere og ledere, mens tilstrækkeligheden af tilbuddet afhænger meget af omfanget af den enkelte elevs støttebehov. Evalueringen peger blandt andet på, at elevsammensætningen er afgørende i en mellemform, og at den rigtige sammensætning kan være vanskelig at opnå.

Om evalueringerne

Pilotforsøgene om indsatser med holddannelse og co-teaching er evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – VIVE har evalueret skolernes arbejde med mellemformer.

Evalueringerne er baseret på spørgeskemaundersøgelser og interviews blandt ledere, lærere og pædagogisk personale. Evalueringen af holddannelse og co-teaching indeholder også en spørgeskemaundersøgelse blandt elever.

I alt har 55 skoler deltaget i ét af de tre forløb.

De to pilotforsøg med holddannelse og co-teaching blev gennemført i 16 uger i matematikundervisningen i 5. klasse, mens evalueringen af mellemformer gik på tværs af fag og klassetrin.