Hop til indhold

Ligesom på andre erhvervsuddannelser er frafaldet højt på de to social- og sundhedsuddannelser. Sammenlignet med øvrige erhvervsuddannelser er frafaldet på SOSU-uddannelserne særligt højt på hovedforløbet, hvor eleverne skifter mellem perioder med skoleundervisning og perioder med oplæring på for eksempel et plejehjem, et sygehus eller i psykiatrien.

Børne- og Undervisningsministeriet igangsætter derfor et forsøgs- og udviklingsprojekt fra 2023-2026, som skal sikre mere viden om samt udvikle og afprøve indsatser, der kan hjælpe flere til at gennemføre SOSU-uddannelserne.

I 2023 tildeles landets 14 SOSU-skoler 5 millioner kroner, som bliver fordelt ligeligt mellem hver skole, og som skal bruges til at videreudvikle og evaluere indsatser, der kan få flere til at gennemføre uddannelserne. Indsatserne bliver afprøvet på skolerne fra sommeren 2024 til maj 2025 for at opnå viden om, hvordan indsatserne virker i forskellige lokale kontekster.

De indsatser, der bliver udvalgt til pilotafprøvning på skolerne, skal have fokus på centrale udfordringer på SOSU-uddannelserne, som kan føre til frafald. For det første oplever SOSU-eleverne mange skift i løbet af deres uddannelse, særligt ved overgange mellem skole og oplæring. Det kan for nogle elever resultere i et ’ansvarschok’, hvis ikke skole og oplæring i tilstrækkelig grad får klædt eleven fagligt og personligt på til mødet med hverdagen ude i oplæringen. For det andet har mange SOSU-elever sproglige vanskeligheder, når de begynder på uddannelsen og kan derfor have sværere ved at gennemføre uddannelserne.

"Vi skal gøre mere for at få flere til at vælge en fremtid inden for de velfærdsfag, hvor vi mangler medarbejdere. Og vigtigst af alt skal vi se på, hvordan vi sikrer, at langt færre falder fra på uddannelserne. Der er faktisk en hel del, der vælger at starte på en SOSU-uddannelse, men vi kan også se, at mange falder fra. Det er et tydeligt signal om, at der er noget, vi ikke gør godt nok. Derfor glæder jeg mig til at blive klogere på, hvilke tiltag der kan hjælpe flere til at nå i mål på SOSU-uddannelserne,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Læs mere om forsøgs- og udviklingsprojekt om indsatser til øget gennemførelse på social- og sundhedsuddannelserne

Om projektet

Projektets formål er at udvikle og afprøve udvalgte indsatsers virkning i forhold til at styrke elevernes gennemførelse på SOSU-uddannelserne med henblik på at opnå mere solid og systematisk viden om, hvordan indsatser virker. Det kan eksempelvis være forskellige måder at tilrettelægge sprogstøtte lokalt på den enkelte skole eller på tværs af skole- og oplæringsdelen. Den viden, der indsamles under projektet, skal skabe et bedre grundlag for at udvælge og implementere indsatser af høj kvalitet, så det lokale arbejde med øget gennemførelse på SOSU-uddannelserne kan tilrettelægges så effektivt som muligt.

De mest lovende indsatser til øget gennemførelse på SOSU-uddannelserne bliver udvalgt i et samarbejde mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, SOSU-skolerne, øvrige relevante aktører og en evaluator, der skal udarbejde indsatsbeskrivelser og gennemføre en evaluering af pilotafprøvningen.

Indsatserne pilotafprøves derefter inden for en fælles ramme, der lever op til ministeriets metoderetningslinjer for systematisk indsatsudvikling, med implementeringsunderstøttelse fra styrelsen. På baggrund af en tværgående evaluering af pilotafprøvningen vurderes det, om indsatserne skal indgå i en afprøvning i større skala i 2026/2027.

Forsøgs- og udviklingsprojektet vil følge Børne- og Undervisningsministeriets metoderetningslinjer for systematisk indsatsudvikling (pdf)