Hop til indhold

Ikke muligt at ansøge

Tilsagn om tilskud gives til SOSU-skoler efter en objektiv fordelingsnøgle. SOSU-skoler skal tilkendegive deres ønske om at modtage tilskud til deltagelse i forsøgs- og udviklingsprojektet senest 27. november 2023, kl. 13. 

Formål

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik (uvm.dk) falder cirka en femtedel af eleverne på SOSU-uddannelserne fra i overgangen mellem grundforløb og hovedforløb. Videns- og forskningsmiljøer peger særligt på udfordringer relateret til elevernes skift mellem læringsarenaer og elevernes forudsætninger, behov og kompetencer som årsager til frafald. Der har været igangsat en lang række indsatser med henblik på øget gennemførelse på SOSU-uddannelserne, herunder med tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet, men kun enkelte indsatser er evalueret, og evalueringerne er udført i mindre skala. Der er derfor behov for mere solid og systematisk viden om, hvordan der mest virkningsfuldt kan arbejdes med investeringer i SOSU-uddannelserne med henblik på øget gennemførelse.

Formålet med forsøgs- og udviklingsprojektet er således at videreudvikle, pilotafprøve og evaluere lovende indsatsers virkning i forhold til at styrke elevernes gennemførsel på SOSU-uddannelserne. 

Hvem får tilskud?

Tilsagn om tilskud gives til SOSU-skoler (den juridiske enhed) efter en fordelingsmodel, som fremgår af Vejledning om Forsøgs- og udviklingsprojekt om indsatser til øget gennemførelse på social- og sundhedsuddannelserne.

Midler til fordeling

Der afsat i alt 5,0 millioner kroner til SOSU-skolernes deltagelse i projektet.

Har du spørgsmål?

Du kan finde mere information om projektet under ”Læs mere”.

Sidst opdateret: 8. december 2023