Hop til indhold

I år er det Viborg Kommune, der vinder Falkeprisen. Prisen går til en kommune, som har gjort en særlig indsats for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne direkte efter 9. og 10. klasse.

Viborg Kommune modtager prisen for arbejdsgruppen ”Praksisfaglighed i grundskolen”. Over det seneste år har arbejdsgruppen iværksat en række indsatser, som alle har haft til formål at øge praksisfagligheden i grundskolen og give elever og lærere bedre kendskab til erhvervsuddannelserne.

Mere end hver fjerde i kommunen søger nu en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse.

Ni kommuner var indstillet til Falkeprisen i 2022.

”Jeg bliver simpelthen så glad for at se, hvordan nogle kommuner tager opgaven med at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse på sig. Alle lokale initiativer, der får søgningen til erhvervsskolerne til at stige, skal modtages med kyshånd. Jeg håber virkelig, at Viborg Kommunes fokus på at udbrede kendskabet til de faglige uddannelser hos folkeskoleeleverne, kan inspirere andre,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Arbejdsgruppen i Viborg er et samarbejde på tværs af kommunens grundskoler, erhvervsuddannelser og erhvervslivet om at gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse.

Bedømmelsesudvalget har særligt lagt vægt på en indsats, hvor udskolingslærerne blev sendt i to dages praktikforløb på erhvervsuddannelserne.

Ud over praktikforløbet har arbejdsgruppen iværksat et ”flyverkorps” af rollemodeller fra erhvervslivet og en særlig indsats, hvor afgangselever fra specialskoler har besøgt lokale virksomheder.

Andelen af unge i Viborg Kommune, der søger en erhvervsuddannelse som førsteprioritet direkte efter 9. og 10. klasse, er steget fra 22,9 % i 2021 til 27,1 % i 2022. Viborg Kommune lever derfor op til målet i erhvervsuddannelsesreformen om, at hver fjerde elev skal søge en erhvervsuddannelse.

Det er andet år i træk, at Børne- og Undervisningsministeriet uddeler Falkeprisen. Prisen blev uddelt for første gang i 2021 til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Du kan læse mere om vinderen af Falkeprisen 2021 her

Ørne- og Falkeprisen

Falkeprisen er en søsterpris til Ørneprisen, som hvert år uddeles til den kommune, som har haft den største stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne direkte efter 9. og 10. klasse. I 2022 blev Ørneprisen uddelt til Hvidovre Kommune. 

Du kan læse mere om vinderen af Ørneprisen 2022 her

I den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” fra 2018 blev det besluttet at stifte to priser:

  • Ørneprisen på 100.000 kr. til kommunen, der har haft den største stigning i procentpoint i søgningen til erhvervsuddannelserne som førsteprioritet blandt unge direkte fra 9. eller 10. klasse sammenlignet med året før.
  • Falkeprisen til en kommune, der har gjort en særlig indsats for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Prisen består i æren og et diplom. Vinderen udpeges af et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra hhv. Kommunernes Landsforening, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Skolelederforeningen, Den kommunale ungeindsats, Erhvervsskolernes ElevOrganisation og Danske Skoleelever.

Læs mere om kriterier for uddeling af Ørneprisen m.v.

Læs mere om kriterier for uddeling af Falkeprisen m.v.