Hop til indhold

Søgetal

Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Søgetallene opgøres for følgende:

  • Erhvervsuddannelser, både eud og eux.
  • Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.
  • Øvrige

Søgetallene skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin. Det er op til kommunerne om de vil specificere målene yderligere, fx ved at opdele de gymnasiale uddannelser i undergrupper.
Betegnelsen øvrige dækker over: STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet.

Gymnasiale uddannelser dækker over: stx, htx, hhx, hf, IB, pre-IB, 2-årig stx.

Måltal

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af maj, hvor de skal være offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Formen er op til kommunerne at bestemme.

Ligger kommunalbestyrelsens aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne på under 10 pct., udarbejder kommunen en handlingsplan for, hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Der er ingen centralt fastsatte krav til formen på handlingsplanen.

Data til kommunernes opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal 

Nedenfor er der linket til forskellige datakilder, som kommunerne kan bruge til fastsættelse af måltal:

Sidst opdateret: 7. maj 2024