Hop til indhold

Søgetal

Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Søgetallene opgøres for følgende:

  • Erhvervsuddannelser, både eud og eux.
  • Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.
  • Øvrige

Søgetallene skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin. Det er op til kommunerne om de vil specificere målene yderligere, fx ved at opdele de gymnasiale uddannelser i undergrupper.
Betegnelsen øvrige dækker over: STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet.

Gymnasiale uddannelser dækker over: stx, htx, hhx, hf, IB, pre-IB, 2-årig stx.

Måltal

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af maj, hvor de skal være offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Formen er op til kommunerne at bestemme.

Ligger kommunalbestyrelsens aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne på under 10 pct., udarbejder kommunen en handlingsplan for, hvilke initiativer der skal iværksættes for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Der er ingen centralt fastsatte krav til formen på handlingsplanen.

Data til kommunernes opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal 

Nedenfor er der linket til forskellige datakilder, som kommunerne kan bruge til fastsættelse af måltal:

Pris til kommunen med den største stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne

I den politiske aftale Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden fra 2018 blev det besluttet at stifte en pris på 100.000 kroner til den kommune, der har haft den største stigning i andelen af unge, som søger en erhvervsuddannelse som førsteprioritet direkte efter 9. eller 10. klasse. Prisen er navngivet Ørneprisen og uddeles årligt for at sætte fokus på kommunernes indsats med at få flere unge til at søge ind på en erhvervsuddannelse. Ørneprisen blev uddelt første gang i 2020. Fra 2021 har børne- og undervisningsministeren også indført Falkepris til en kommune, der har gjort en særlig indsats for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Sidst opdateret: 23. marts 2023