Hop til indhold

På Børne- og Undervisningsministeriets område er den mest markante nyhed i finanslovforslaget for 2023, at regeringen vil prioritere 200 millioner kroner årligt til FGU-institutioner og institutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelse.

Af de 200 millioner vil regeringen prioritere 170 millioner kroner til FGU-institutioner og 30 millioner kroner til institutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelse. Derudover er der 60 millioner kroner i alt i perioden 2023-2025 til uddannelser med faldende elevtal. Forslaget svarer til en forhøjelse af bevillingen til FGU på cirka 15 procent i 2023.

”FGU løfter en virkelig vigtig opgave med at klæde unge på til at komme videre i uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. Nu laver vi et tiltrængt økonomisk løft af FGU’en, som skaber stabile løsninger og giver tryghed og ro til at fortsætte det vigtige arbejde,” udtaler børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Der afsættes desuden midler til nye klasser på de gymnasiale uddannelser for elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Flere skoler har i de seneste år måttet afvise ansøgere, da der manglede pladser. På finanslovforslaget afsættes der 5 millioner kroner. i 2023 stigende til 15 millioner kroner årligt i 2026 og frem:

”Vi har som samfund en forpligtelse til at sikre, at alle kan tage en uddannelse og forfølge deres drømme. Også mennesker med handicap. Derfor opretter vi nu markant flere gymnasieklasser til unge med autisme, så endnu flere får mulighed for at tage en studentereksamen,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Desuden afsættes der midler til en styrket indsats for ordblinde. På finanslovforslaget er der prioriteret i alt 88 millioner kroner i 2023-2026 til ordblindeindsatser:

”Hvis man får den rette hjælp og støtte, så er ordblindhed ikke en hindring for at tage en uddannelse. De sidste tre år har vi gennemført rigtig mange gode initiativer på ordblindeområdet, og med dette års finanslov går vi endnu videre og fremlægger den største og mest ambitiøse ordblindepakke til dato, hvor vi også tager fat på at hjælpe dem, der har andre sprog- og læsevanskeligheder,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

På regeringens finanslovforslag for 2023 øges Sex & Samfunds driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet med 2 millioner kroner årligt, så tilskuddet i alt lyder på ca. 4,6 millioner kroner Formålet med det øgede tilskud er, at Sex og Samfund skal udarbejde og målrette en årlig seksualundervisningskampagne til ungdomsuddannelser.

”Det har været et stort ønske fra de unge selv om at modtage seksualundervisning i de år, hvor de fleste bliver seksuelt aktive – nemlig de sene teenageår. Seksualitet, identitet og grænser er store og svære spørgsmål at stå med som ung. Derfor er der behov for, at vi gør mere for at styrke seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Indsatserne finansieres bl.a. gennem reduktion af markedsføringsudgifterne på de gymnasiale uddannelser. Med finanslovforslaget for 2023 er markedsføringsudgifterne reduceret med 68 millioner kroner årligt fra 2023 og frem. Reduktionen omfatter erhvervsgymnasiale uddannelser og almengymnasiale uddannelser, herunder private gymnasier:

”Skoler og uddannelsesinstitutioner skal først og fremmest bruge deres penge på undervisning, ikke på markedsføring og reklamekampagner. Med den nye model for elevfordeling på gymnasierne, så er der ikke længere behov for markedsføring, og derfor er det kun rimeligt, at gymnasierne reducerer deres markedsføringsbudgetter for at finansiere et tiltrængt løft af FGU’en,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Læs også "Regeringen vil prioritere 170 millioner kroner på FGU".

Læs også "Regeringen øger antallet af autismeklasser med 40 procent".

Læs også "Finanslovsudspil: Regeringen vil afsætte et stort millionbeløb til ordblindeområdet".