Hop til indhold

Landets FGU-institutioner kan se frem til et tiltrængt økonomisk løft. Forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i arbejde.

I finanslovforslaget for 2023 prioriterer regeringen 170 millioner kroner årligt i 2023 og 2024 til FGU-institutioner. Det svarer til en forøgelse af bevillingen til FGU i 2023 og 2024 på cirka 15 procent.

Derudover prioriterer regeringen 30 millioner kroner årligt til institutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelse og 30 millioner kroner. til uddannelser med faldende elevtal.

Også på længere sigt foreslår regeringen, at der afsættes flere midler til disse uddannelser. Regeringen foreslår nemlig, at der afsættes 180 millioner kroner årligt i 2025 og fremefter. Samlet betyder det, at der i årene 2023-2025 tilføres 580 millioner kroner til FGU og institutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelse.

”Den forberedende grunduddannelse er et utrolig vigtigt tilbud til de unge. Og selvom de ansatte på institutionerne gør et forbilledligt arbejde med at hjælpe de unge videre, så tager det tid at lave en helt ny uddannelse. Derfor giver vi nu et gevaldigt økonomisk løft, der kan komme eleverne og institutionerne til gode,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Den endelige fordeling af midlerne, herunder til FGU, vil bero på politiske forhandlinger.