Hop til indhold

Børne- og Undervisningsministeriet har gennemført den første nationale måling af elevernes trivsel på FGU-institutionerne. Knap 6.000 FGU-elever deltog i undersøgelsen.

Målingen viser, at et flertal af eleverne er glade for at gå på FGU. I et spørgsmål i trivselsmålingen bliver eleverne bedt om at tage stilling til udsagnet ”Jeg er glad for at gå på FGU”. Her har 69 procent af eleverne svaret, at de enten er enige eller meget enige. På erhvervsuddannelsesområdet var den tilsvarende andel i 2020 omkring 80 procent på lignende spørgsmål.

Elevernes samlede trivsel ligger på 3,9 på trivselsskalaen, som går fra 1 til 5, og hvor 5 angiver højest trivsel.

Til trods for, at de fleste elever er glade for at gå på FGU, viser målingen også, at 53 procent af eleverne enten tit eller en gang imellem har overvejet at droppe ud af FGU. Det bemærkes, at denne andel også er relativ høj på andre uddannelser, og ikke kan tages som udtryk for, at eleverne i praksis vil falde fra.

Målingen blev gennemført i perioden november til december 2020.