Hop til indhold

I august 2019 åbner et nyt uddannelsestilbud til unge under 25 år, som har brug for at få styrket deres faglige og personlige kompetencer, inden de kan begynde på en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Vejledningspjecen ”Kom godt i gang med målgruppevurdering” er skrevet til de fagprofessionelle medarbejdere i den kommunale ungeindsats, som skal vejlede og målgruppevurdere unge til FGU. Pjecen indeholder fakta om, hvordan man kan målgruppevurdere de unge i forhold til FGU og en praktisk guide, der kan støtte medarbejderne. 

Pjecen er den første i en række af fire vejledende pjecer, som er udarbejdet for at understøtte kommunernes implementering af den politiske aftale ”Bedre veje til uddannelse og job”.

De resterende tre pjecer omhandler den unges uddannelsesplan, kontaktpersonordningen og virksomhedspraktik. Pjecerne udarbejdes i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet og Kommunernes Landsforening.