Hop til indhold
Forside 'Aftale om bedre veje til'

Aftale om bedre veje til uddannelse og job

Aftalepartierne er enige om, at der etableres en ny forberedende uddannelse til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen får navnet Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Aftale om bedre veje til uddannelse og job (pdf)

Sidst opdateret: 6. marts 2020