Hop til indhold

Siden foråret 2014 har ca. 900 skoleledere, 140 bestyrelsesformænd, 3.000 lærere og pædagoger, og mere end 20.000 elever og 3.000 forældre årligt besvaret og beskrevet deres skoledag i det såkaldte Følgeforskningspanel til folkeskolereformen. Nu er VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) klar med fem nye rapporter, som giver et bud på elevernes, lærernes og pædagogernes, skoleledelsens, skolebestyrelsens og forældrenes oplevelse af skolen her i reformens tredje år.

”Følgeforskningsprogrammet er vigtigt, fordi det løbende fortæller os alle sammen, om folkeskolereformen fungerer efter hensigten. Denne gang er det en god nyhed, at oplevelsen af uro i undervisningen er faldet, og at elever og lærere oplever, at motion og bevægelse bidrager positivt til netop det. Det er dog bekymrende, at der er sket et fald i lærernes fokus på faglighed siden 2015. Det vil jeg have fokus på,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Det er en del af den politiske aftale om folkeskolereformen, at reformen skal følges tæt i form af blandt andet en række forskningsrapporter frem til foråret 2020, hvor undervisningsministeren skal give en redegørelse til Folketinget.

Elev rækker hånden i vejret til undervisning