Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Velkommen til folkeskolen

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig skal folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel.

Her kan du finde generel information om folkeskolen og læse om de initiativer, der skal løfte fagligheden og trivslen blandt eleverne i folkeskolen.

Folkeskolens mål, love og regler

Om folkeskolen og folkeskolens mål, rammer og regelgrundlag.

Organisering og ledelse

Aktørerne på folkeskoleområdet og deres roller, opgaver og ansvar.

Fag, timetal og overgange

Overblik over Fælles Mål, timetal, skolestart og udskoling – herunder 10. klasse.

Læring og læringsmiljø

Trivsel, inklusion, specialundervisning, tosprogede elever samt læringsmål og varierede undervisningsformer.

Læringskonsulenterne

Praksisnære vejledningsforløb, faglig sparring og arrangementer for skoler og kommuner.

Folkeskolens prøver

Datoer, oversigter og retningslinjer for tilmelding, afholdelse og bedømmelse af prøver.

Elevplaner, nationale test og trivselsmåling

Evaluering af og opfølgning på elevernes mål, status og trivsel.

Viden og kompetencer

Forskning, undersøgelser, forsøg og kompetenceudvikling til udvikling af folkeskolen.

Ny minister

Merete Riisager er ny undervisningsminister.

Afkortning af skoledagens længde

Folkeskoleloven fastsætter, hvor lang tid eleverne samlet set skal være i skole. Folkeskolelovens § 16 b giver mulighed for at konvertere understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen og dermed afkorte skoledagens længde.

Læs mere og find vejledning og spørgsmål og svar.