Hop til indhold

I nogle af de mest udsatte boligområder i Albertslund og Høje-Taastrup Kommune bliver over halvdelen af eleverne vurderet ikke-uddannelsesparate ved uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse, og mange af områdets unge får aldrig en ungdomsuddannelse.

Det betyder, at en høj andel af de unge har svært ved på sigt at få tilknytning til arbejdsmarkedet og i stedet lever på offentlig forsørgelse.

Denne problemstilling vil Vestegnens Uddannelsesvejledningscenter komme til livs ved at etablere et intensivt samarbejde mellem områdernes forskellige ungeaktører, tilbyde åben vejledning i de unges lokalmiljø og engagere forældrene til de unge.

Målet er, at flere unge i de udsatte boligområder skal blive uddannelsesparate, så de kan gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed få en god start på voksenlivet.

Om projektet

Indsatstitel: Fremskudt vejledning i udsatte boligområder

Lokal projektejer: UU Vestegnen

Periode: 2016-2018

Målgruppe: ikke-uddannelsesparate unge i 8. klasse

Centrale samarbejdspartnere: Boligsociale helhedsplaner, folkeskoler, produktionsskoler, fritidsklubber, gadeplansmedarbejdere, myndigheder mv. i Albertslund og Høje-Taastrup Kommune

Vejledningsfagligt perspektiv: Relationspædagogik og sociodynamisk, konstruktivistisk vejledning

Indsatsramme: Projektet hører under Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som er en del af BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018)

Systematisk, tværgående aktørsamarbejde

Der findes allerede en række forskellige aktører i de udsatte boligområder i Albertslund og Høje-Taastrup Kommune, der arbejder for at forbedre situationen for de unge, men der er i dag ikke et systematisk samarbejde mellem de forskellige indsatser.

For at sikre at de unge får en sammenhængende indsats vil Vestegnens Uddannelsesvejledning derfor etablere et tværgående samarbejde mellem vejledningscentret, skoler, fritidsklubber, boligsociale indsatser m.fl., så de forskellige aktører kan understøtte hinanden.

Fælles faglig viden

Som en del af indsatsen vil uddannelsesvejledningen tilbyde skoler, klubber, boligsociale medarbejdere, kommunale ungeaktører og andre relevante parter en introduktion til vejlednings- og uddannelsessystemet.

Derudover vil der blive afviklet en række workshops om forskellige faglige emner af fælles interesse og relevans for aktørernes arbejde med de udsatte unge.

Dette skal være med til at opbygge en fælles viden på tværs af faggrupperne, så der sikres en stærk faglig og sammenhængende indsats mellem de forskellige aktører.

Fremskudt vejledning

For at understøtte de unges uddannelsesvalg vil Vestegnens Uddannelsesvejledningscenter mere konkrete også udvikle et målrettet fremskudt vejledningstilbud i de udsatte boligområder.

Det indbefatter, at der en gang ugentligt stilles en vejleder til rådighed i lokalområdet, så vejledningen bliver let tilgængelig og mere overskuelig at opsøge for de unge.

Forældreinvolvering

Endelig vil Vestegnens Uddannelsesvejledning også udvikle og afprøve forskellige initiativer rettet mod de unges forældre. Formålet er at fremme forældrenes evne til at støtte de unges skolegang og fremtidige uddannelsesvalg.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Vestegnen er en del af Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022