Hop til indhold

Brobygningsforløb kan være en virkningsfuld metode til at give unge et indblik i forskellige uddannelsesmuligheder og på den måde understøtte deres evne til at foretage et kvalificeret uddannelsesvalg.

Sydfyns uddannelsesvejledningscenter oplever dog, at det er svært at motivere eleverne til de obligatoriske brobygningsforløb i 9. klasse. Vejledningscentret ønsker derfor, i samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser, at udvikle og afprøve en alternativ tilgang til brobygningen.

Om projektet

Indsatstitel: Sydfynsmodellen 

Lokal projektejer: UU Sydfyn

Periode: 2016-2018

Målgruppe: Ikke-uddannelsesparate elever i 9. klasse

Centrale samarbejdspartnere: Skoler og ungdomsuddannelser i Langeland Kommune

Vejledningsfagligt perspektiv: Milife-konceptet

Indsatsramme: Projektet hører under Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som er en del af BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018)

Meningsfuld brobygning

Brobygningsforløbene i 9. klasse giver ikke-uddannelsesparate unge mulighed for at besøge og afprøve en ungdomsuddannelse. Formålet er at give eleverne indtryk af, hvordan det er at gå på forskellige uddannelser.

Indsatsen ’Sydfynsmodellen’ skal forbedre brobygningsforløbene, så eleverne oplever dem som meningsfulde og udbytterige. Målet er at klæde de unge på til at kunne træffe et kvalificeret uddannelsesvalg samt at understøtte deres faglige, personlige og sociale udvikling, så de bliver klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Slut med stigmatisering

Indsatsen har særligt fokus på at mindske den stigmatiseringsfølelse, de ikke-uddannelsesparate elever kan opleve ved at skulle udtages fra undervisningen for at deltage i særlige forløb, såsom brobygningsforløbet. Målet er at tilrettelægge forløbene på en måde, så de unge i stedet oplever brobygningen som et attraktivt tilbud, der kan give dem inspiration og gøre dem klogere på sig selv og deres fremtidsmuligheder.

Pizza og dialog

For at tilrettelægge forløbene så de bedst muligt matcher de unges ønsker og behov vil UU Sydfyn involvere de unge i selve udviklingsarbejdet. Det vil de gøre gennem ’pizzamøder’, hvor de unge i en uformel ramme får mulighed for at komme til orde og give deres perspektiver på, hvad de har brug for i forhold til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse og blive klar til at begynde på den.

Redskaber til at skabe refleksion og øget selvværd

En central del af indsatsen går på at opkvalificere UU-vejledere og lærere i det såkaldte ’Milife’-koncept. Konceptet indeholder redskaber til at styrke de unges personlige og sociale kompetencer og bygger på den forestilling, at de unges læring bedst stimuleres, når de unge oplever en høj grad af involvering, har en stærk selvværdsfølelse, indgår i støttende relationer og befinder sig i læringsmiljøer, der er udfordrende, engagerende og meningsfulde.

Kompetenceløftet skal sikre, at både lærere og vejledere bliver bedre til at udfordre de unge i deres forestillinger om uddannelse og job, så deres uddannelsesvalg træffes på et oplyst og reflekteret grundlag.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Sydfyn er en del af Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022