Hop til indhold

Forældre spiller en afgørende rolle for børn og unges motivation for at gå i skole, ligesom de har stor indflydelse på deres børns valg af ungdomsuddannelse. For at understøtte børn og unges faglige udvikling er det derfor vigtigt, at forældrene bakker op om deres skolegang og sætter sig ind i de forskellige uddannelsesmuligheder.

Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Sjælland Syd har gode erfaringer med at styrke forældres aktive deltagelse i deres børns skole- og uddannelsesliv gennem inddragende forældrearrangementer. Vejledningscentret oplever dog problemer med at nå ud til forældrene til de unge, der har de største udfordringer, og vil derfor iværksætte en indsats rettet specifikt mod denne forældregruppe.

Om projektet

Indsatstitel: Mor, far og uddannelsesparatheden

Lokal projektejer: UU Sjælland Syd

Periode: 2016-2018

Målgruppe: Forældre til 7. klasseselever i risiko for ikke at blive uddannelsesparate

Centrale samarbejdspartnere: Gåsetårnsskolen, Kulsbjerg Skole og Møn Skole

Vejledningsfagligt perspektiv: Ressourcetilgang og karrierekompetencer

Indsatsramme: Projektet hører under Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som er en del af BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018)

Tidlig indsats

Indsatsen er rettet mod forældre til børn, der allerede i 7. klasse vurderes at være i risiko for ikke at blive uddannelsesparate. Den tidlige indsats giver mulighed for at sætte forebyggende ind over for de unges udfordringer, så de får styrket deres forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Formålet med indsatsen er at fremme forældrenes evner til at støtte børnene i deres skolegang og uddannelsesvalg. Målet er, at flere unge bliver uddannelsesparate, så de kan påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Information, dialog og netværk

Indsatsen består blandt andet af forældremøder, der informerer og skaber dialog om emner såsom trivsel, forældreroller, uddannelsesmuligheder, vejledningstilbud mv. Desuden etableres en række forældrenetværk, der giver forældrene mulighed for at mødes på tværs og hjælpe hinanden i bedst muligt at understøtte børnenes faglige og sociale udvikling.

Tættere samarbejde og nye samarbejdsstrukturer

’Mor, far og uddannelsesparatheden’ gennemføres i et tæt samarbejde mellem uddannelsesvejledere, lærere, kommunale myndigheder og fagprofessionelle aktører, der har kontakt med de unge. Indsatsen bidrager hermed til at opbygge et tættere samarbejde og nogle nye samarbejdsstrukturer i kommunen.

Erfaringsbaserede metoder og dialogbaseret samarbejde

Indsatsen bygger på erfaringsbaserede metoder, som afprøves og videreudvikles med det formål at finde en effektiv måde at få fat i og engagere forældrene.

’Far, mor og uddannelsesparatheden’ tager udgangspunkt i en ressourcetilgang, og et fokuspunkt i indsatsen er at opbygge et ligeværdigt og dialogbaseret samarbejde med forældrene.

Pilottest og udbredelse

Indsatsen er indledende blevet pilottestet på tre udvalgte skoler i Vordingborg Kommune og forventes på sigt at blive udrullet på samtlige skoler i kommunen. Hvis indsatsen har en positiv virkning, vil den desuden blive implementeret i Næstved og Faxe Kommune, som også hører under Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Sjælland Syd er en del af Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022