Hop til indhold

Uddannelsesparathed handler ikke blot om faglige kompetencer. Mange unge vurderes ikke-uddannelsesparate på grund af manglende personlige og sociale forudsætninger for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det drejer sig eksempelvis om manglende motivation, selvstændighed, ansvarlighed, mødestabilitet, valgparathed, samarbejdsevne, respekt og tolerance.

For omkring 85 % af de ikke-uddannelsesparate unge i Randers Kommune er manglende personlige og sociale forudsætninger årsag til, at de er blevet vurderet ikke-parate. Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter i Randers vil derfor udvikle et motiverende vejledningsforløb, der har fokus på at styrke de unges personlige og sociale kompetencer. Formålet er at gøre de unge klar til at tage en ungdomsuddannelse.

Om projektet

Indsatstitel: Klar-Parat

Lokal projektejer: UU Randers

Periode: 2016-2018

Målgruppe: ca. 40 elever i 8. klasse, der er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate på grund af manglende sociale eller personlige forudsætninger

Centrale samarbejdspartnere: Tirsdalens Skole, Grønhøjskolen, Vestervangsskolen og Rismølleskolen samt Randers Ungdomsskole

Vejledningsfagligt perspektiv: Karrierelæring og milife-konceptet

Indsatsramme: Projektet hører under Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som er en del af BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018)

Fokuseret vejledningsforløb

UU Randers vil forsøgsvis gennemføre et fokuseret vejledningsforløb på fire skoler i kommunen. Forløbene er rettet mod ikke-uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse og har fokus på at give de unge øget selvindsigt, styrke deres refleksionsevne og understøtte deres evner til at lægge personlige strategier.

Hvert hold består af 8-12 elever, og forløbet strækker sig over 10 mødegange af ca. to times varighed. De relativt små hold gør det muligt at etablere den nærhed og tryghed i gruppen, der er en forudsætning for at kunne arbejde med den enkeltes personlige og sociale kompetencer.

De fire hold har hver tilknyttet en lærer fra den pågældende skole, en vejleder og en medarbejder fra Randers Ungdomsskole.

Forældreinddragelse

Indsatsen har også fokus på at udvikle nye, innovative metoder til at inddrage forældrene, da forældrenes aktive deltagelse har afgørende betydning for, om bestræbelserne for de unge lykkes. 
Vejledningsforløbene omfatter derfor, foruden holdundervisning for eleverne, blandt andet også workshopper for både elever og forældre. Workshopperne skal give forældrene indsigt i de unges udvikling, skolegang og uddannelsesmuligheder samt give dem redskaber til at kunne støtte deres børn.

Tværgående samarbejde

Indsatsen udvikles i et samarbejde mellem Brug for alle unge, UU Randers, Randers Ungdomsskole og fire kommuneskoler. Målet er at udvikle et koncept, som kan anvendes af alle kommunens skoler.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Randers er en del af Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022