Hop til indhold

UU København vil udvikle et fokuseret karriereforløb for særligt udfordrede unge, som ikke får udbytte af de ordinære brobygningsforløb i folkeskolen.

Karriereforløbene er rettet mod elever, der har sociale eller personlige problemer, som gør, at de har svært ved at møde op et ukendt sted og være sammen med fremmede mennesker.

De ordinære brobygningsforløb indebærer, at eleverne skal ud og besøge en ungdomsuddannelse. Det vil for denne ungegruppe resultere i en social usikkerhed, der giver så stor uro og manglende koncentration, at de unge enten ikke får noget ud af brobygningen eller helt undlader at møde op.

Københavns uddannelsesvejledning vurderer, at denne specifikke gruppe udgør ca. 10 % af de elever, der i 8. klasse bliver vurderet ikke-uddannelsesparate.

Om projektet

Indsatstitel: Fokuseret karrierelæring

Lokal projektejer: UU København

Periode: 2016-2018

Målgruppe: 240 ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse med særlige sociale og personlige udfordringer

Centrale samarbejdspartnere: NEXT Uddannelse København

Vejledningsfagligt perspektiv: Gruppevejledning, karrierelæring og motivationsteori

Indsatsramme: Projektet hører under Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som er en del af BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018)

Fokuseret og sammenhængende karriereforløb

Formålet med UU Københavns indsats er at udvikle og afprøve et fokuseret og sammenhængende karriereforløb for socialt og personligt udfordrede unge. Forløbene skal give de unge et indblik i forskellige uddannelsesmuligheder og samtidig fremme deres personlige og sociale forudsætninger for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Tryghed og fællesskab

Karriereforløbet ligger i 8. klasse og består blandt andet af gruppevejledning, en uddannelsesdag med besøg på en erhvervsuddannelse og mulighed for at komme ud i en virksomhed.

Forløbet både indledes og afsluttes af gruppevejledning. Formålet med den indledende gruppevejledning er at gøre de unge trygge ved hinanden, styrke deres motivation og sikre, at de bliver klædt godt på til at skulle ud og besøge en erhvervsuddannelse.

Den afsluttende gruppevejledning giver de unge mulighed for at bearbejde deres oplevelser på erhvervsuddannelsen og reflektere over dem i fællesskab.

Uddannelsesvejlederne udvælger de elever, de mener vil have gavn af karriereforløbet, og følger eleverne tæt gennem hele forløbet. Det er dermed den samme vejleder, der faciliterer den indledende og den afsluttende gruppevejledning, ligesom vejlederen også er med ude på uddannelsesbesøget.

Karriereforløbet tilpasses de enkelte unges behov og kan udbygges med et virksomhedsbesøg og ekstra gruppevejledning, hvis det vurderes at være relevant.

Overdragelse og progression

Der sættes løbende fokus på at sikre en god overdragelse til de unges lærere, så der, også efter forløbet er afsluttet, arbejdes videre med den progression, som den enkelte elev har haft.

Forløbene udvikles og afvikles i tæt samarbejde med NEXT Uddannelse København. I alt gennemføres 10 forløb i løbet af projektperioden.

Kompetenceudvikling klæder vejlederne på

Forud for at karriereforløbene afvikles, vil vejlederne gennemgå et kompetenceudviklingsforløb, hvor der blandt andet bliver sat fokus på gruppevejledning, karrierelæring, og motivationsskabelse. Dette klæder vejlederne på til at planlægge og facilitere de nye udvidede brobygningsforløb for den særlige målgruppe.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU København er en del af Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022