Hop til indhold

Brug for alle unge og uddannelsesvejledningen i Herning har i fællesskab udviklet en tidlig og forebyggende indsats med titlen ’Alle skal med’.

Indsatsen har til formål at styrke det tværgående samarbejde i kommunen og udvikle en række konkrete initiativer, der skal gøre flere unge klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet er en del af BFAU’s ’Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer’.

Om projektet

Indsatstitel: ’Alle skal med’

Lokal projektejer: UU Herning

Periode: 2016-2018

Målgruppe: 5.-7. klasseselever i risiko for ikke at blive uddannelsesparate, ikke-uddannelsesparate 8.-9. klasseselever samt unge på 15-18 år, som ikke er i uddannelse. Målet er at min. 210 unge er en del af projekterne

Centrale samarbejdspartnere: Brændgård Skole, Lundgård Skole og Vildbjerg Skole samt de forskellige kommunale parter, der er involveret i Herningmodellen

Vejledningsfagligt perspektiv: WATCH, ART og ’KLART jeg kan’-konceptet

Indsatsramme: Projektet hører under Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som er en del af BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018)

Stærkt tværgående samarbejde

Herning Kommune satser med den såkaldte ’Herningmodel’ på et stærkt tværgående samarbejde, der skal sikre, at børn og unge i udsatte positioner hjælpes mere effektivt, så de får et godt afsæt i livet.

Med indsatsen ’Alle skal med’ skal Hernings uddannelsesvejledning integreres i det eksisterende samarbejde. Det skal sikre, at uddannelses- og vejledningsperspektivet kommer endnu mere i fokus, så de unge får den bedst mulige støtte til at kunne bryde den negative sociale arv og få et godt ungdoms- og voksenliv.

Tre delindsatser sikrer større uddannelsesparathed

’Alle skal med’ består derudover af tre konkrete delindsatser, der har et fælles mål om at sikre, at flere unge bevæger sig i retning af at blive uddannelsesparate, så der på sigt bliver flere der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

De tre delindsatser har hver deres målgruppe. Den første delindsats er rettet mod unge i 5.-7. klasse, den anden delindsats mod unge i 8.-9. klasse og den tredje mod unge på 15-18 år.

Tidlig intervention og forebyggelse (delindsats 1)

Den første delindsats skal sætte forebyggende ind over for elever, der i 5.-7. klasse vurderes at være i risiko for ikke at blive uddannelsesparate.

Indsatsen har fokus på at afprøve, hvilken positiv effekt en tidlig intervention med et vejledningsperspektiv vil have på skolegangen for elever, der udviser risikofaktorer i forhold til uddannelsesparathed.

Sociale og personlige kompetencer (delindsats 2)

Den anden delindsats er rettet mod elever i 8. og 9. klasse, som er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate. Indsatsen har til formål at udvikle et gruppevejledningsbaseret tilbud, som skal udvikle de unges sociale og personlige kompetencer.

Bedre overgange (delindsats 3)

Den tredje delindsats er rettet mod unge i alderen 15-18 år, som er gået ud af folkeskolen, men ikke har taget en ungdomsuddannelse. Formålet er at støtte de unge i overgangen mellem skole og uddannelse og gøre flere rustede til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Massivt løft

Indsatserne skal tilsammen give et massivt løft af Hernings ungeårgang. Ved både at sætte fokus på forebyggelse, sociale kompetencer og bedre overgange vil indsatsen omfavne unge med forskellige typer af problemstillinger og sikre at endnu flere bliver klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Herning er en del af Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022