Hop til indhold

Guldborgsunds uddannelsesvejledning vil bruge de unges egne idéer og perspektiver til at kvalificere vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge.

Indsatsen ’Bussen til fremtiden’ bidrager til at skabe viden om de ikke-uddannelsesparate elevers oplevelse af skole, læring og fremtid ved at lytte til deres fortællinger. Dette udgør fundamentet i en målrettet vejledningsindsats, der tager afsæt i de unges ønsker og behov.

Om projektet

Indsatstitel: Bussen til fremtiden

Lokal projektejer: UU Guldborgsund

Periode: 2016-2018

Målgruppe: ikke-uddannelsesparate elever

Centrale samarbejdspartnere: Nysted Skole, Sakskøbing Skole og Fjordskolen (Byskoleafdelingen) og Nordvestskolen (Ravnsborg afdeling og Stormark afdeling)

Vejledningsfagligt perspektiv: Karrierelæringsteori

Indsatsramme: Projektet hører under Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som er en del af BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018)

Ungetænketanke

UU Guldborgsund vil oprette fem tænketanke for unge, der er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate. Gennem ungetænketankene skal vejledningscentret få de unges perspektiver på, hvordan vejledningen bedst kan støtte dem i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Nye veje i vejledningsindsatsen

Den viden, der genereres, vil blive brugt til at kvalificere vejledningen for de ikke-uddannelsesparate unge og give inspiration til, hvordan man kan gå nye veje i vejledningsindsatsen. Hermed skal uddannelsesvejledningen blive endnu bedre, så de unge får den rette støtte til at kunne tage et kvalificeret uddannelsesvalg og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Mening med værdi

Deltagelsen i tænketankene giver de unge en følelse af at blive hørt og en oplevelse af, at deres mening har værdi. Derudover vil de unge, der deltager, blive klogere på sig selv ved at få sat ord på de udfordringer og behov de har. Samtidig vil de få mulighed for at reflektere over deres udvikling og fremtidsønsker, hvormed de får styrket deres egne evner til at tage et kvalificeret uddannelsesvalg.

Kompetenceudvikling

Vejlederne vil indledende deltage i et kompetenceforløb, der skal styrke deres evner inden for facilitering, gruppeprocesser, anerkendende kommunikation og karrierelæring. Kompetenceforløbet skal klæde vejlederne på til at facilitere dialogmøderne i tænketankene, så der skabes en tillidsbåret relation til de unge og åbnes for dialog og refleksion.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Guldborgsund er en del af Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022