Hop til indhold

En fælles indsats mellem Djurslands uddannelsesvejledning (UU), lokale folkeskoler og Brug for alle unge skal sikre en endnu bedre og mere fokuseret vejledning. Gennem et målrettet vejledningsforløb skal ikke-uddannelsesparate unge på Djursland forbedre deres personlige, sociale og faglige kompetencer, så de bliver klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Indsatsen har fokus på at hjælpe de unge med at blive bevidste om deres egne styrker og potentialer, så de får en større tro på sig selv.

For at understøtte og fremme de unges positive udvikling bedst muligt inddrages forældrene gennem hele forløbet.

Om projektet

Indsatstitel: Vejledning i fællesskaber - og øget forældreinddragelse

Lokal projektejer: UU Djursland

Periode: 2017-2018

Målgruppe: ca. 30 ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse

Centrale samarbejdspartnere: Molsskolen i Syddjurs Kommune og Vestre Skole i Norddjurs Kommune

Vejledningsfagligt perspektiv: Positiv psykologi, herunder flowteori og styrkebaseret pædagogik

Indsatsramme: Projektet hører under Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som er en del af BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018)

Fokuserede vejledningsforløb

Vejledningsforløbene er rettet mod elever, der ved uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate. Forløbene består af 16 moduler, som er fordelt over et år og ligger inden for elevernes normale skoletid.

Bedre kendskab til eget potentiale

De fokuserede vejledningsforløb er baseret på anvendt positiv psykologi og bruger blandt andet styrkekort som pædagogisk værktøj til at fremme de unges selvforståelse og positive udvikling.
Formålet er at give de unge bedre indsigt i egne evner, ressourcer og potentialer. Dette skal styrke de unges tro på sig selv og forbedre deres forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Forældresamarbejde

For at understøtte de unges udvikling og motivation inddrages forældrene hele vejen gennem forløbene. Forældrene inviteres eksempelvis til at deltage i det indledende og det afsluttende modul, hvor der blandt andet sættes fokus på vigtigheden af også at styrke de unges personlige og sociale kompetencer, fremfor udelukkende at have øje for det faglige niveau. Desuden vil UU Djursland løbende orientere forældrene om indholdet og progressionen i forløbet gennem facebookgrupper, forældrebreve og telefonsamtaler. Dette skal sikre, at forældrene kan følge med i og støtte op om de unges læring og udvikling.

Gennemførelse og forankring

Vejledningsforløbene gennemføres i første omgang på to udvalgte skoler. Målet er, at forløbene skal udbredes til alle skoler i både Norddjurs- og Syddjurs.

En del af BFAU's lokale udviklingsinitiativer

Samarbejdet mellem BFAU og UU Djursland er en del af Indsats 1 - Lokale udviklingsinitiativer, som hører under BFAU’s vejledningsindsats (2015-2018).

Vejledningsindsatsen har til formål at understøtte og udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, så en endnu større andel påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vejledningsindsatsen bliver evalueret af en ekstern evaluator.

Sidst opdateret: 18. august 2022