Hop til indhold

En ny og objektiv dimensionering af erhvervsuddannelserne trådte i kraft 2018.

Dimensioneringen af erhvervsuddannelserne skal sikre, at der optages et passende antal elever på de uddannelser, hvor mulighederne for at komme i praktik hos en virksomhed og efterfølgende at finde beskæftigelse inden for faget er vanskelige.

Beslutningen om, hvilke uddannelser der dimensioneres og evt. tilhørende kvote for optaget af elever, foretages på baggrund af objektive og gennemsigtige kriterier. Kriterierne for dimensioneringen er udmøntet i ændringer af lov om erhvervsuddannelser, der blev vedtaget den juni 2017.

Dimensioneringen gælder for optaget af elever uden uddannelsesaftale på grundforløbets 2. del og besluttes for et år ad gangen.

Læs mere om dimensionerede uddannelser

Sidst opdateret: 2. juli 2021