Hop til indhold

Den socioøkonomiske reference for gymnasiekarakterer er et statistisk beregnet udtryk, som viser, hvordan elever på en institution har klaret sig sammenlignet med elever på landsplan med samme baggrundsforhold. ”Socioøkonomisk” refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens ”reference” fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede karakterer.

Tager højde for elevernes baggrundsforhold 

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra institutionens elevgrundlag. I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel elevernes faglige niveau (afgangskaraktererne fra 9. klasse), adgangsvej, køn, herkomst og forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som institutionen ikke har direkte indflydelse på.
Ved at sammenligne den socioøkonomiske reference med institutionens faktiske karakterer, kan man få et billede af, om institutionens elever har klaret prøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold.

Beregnet for eksamensresultater og prøvekarakterer 

De socioøkonomiske referencer er beregnet for samtlige stx-, htx-, hhx- og hf-institutioner, hvor mindst fem elever har afsluttet eksamen med et eksamensbevis. Beregningen er foretaget dels for det samlede eksamensresultat (inklusiv bonus A) og dels for prøvekaraktererne i en række fag for hver uddannelse. Det vil sige, det er prøvekaraktererne på eksamensbeviset der er taget udgangspunkt i, og fagene kan derfor være taget et eller to år tidligere end selve bevisåret.

Beregningerne er nu opdateret for dimittender fra 2022. Desuden er der foretaget en samlet beregning for den 3-årige periode 2020-2022, for stx, hhx og htx.

Resultater for bevisår 2022

For bevisår 2022 er der beregnet karaktergennemsnit og socioøkonomiske referencer for 139 stx-udbud, 64 hhx-udbud, 52 htx-udbud og 119 hf-udbud.

  • På 11,5 procent af stx-afdelinger ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat (inklusiv bonus A) over den socioøkonomiske reference, mens det på 20,1 procent af afdelingerne ligger under.
  • På 3,1 procent af hhx-afdelingerne ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat (inklusiv bonus A) over den socioøkonomiske reference, mens det på 9,4 procent af afdelingerne ligger under.
  • 1 htx-afdeling ligger over den socioøkonomiske reference og 1 afdeling ligger under, svarende til 1,9 procent.
  • På 3,4 procent af hf-afdelingerne ligger gennemsnittet af elevernes eksamensresultat over den socioøkonomiske reference, mens det på 3,4 procent af afdelingerne ligger under.

Særligt for 2022

Aflysningen af visse eksaminer i 2020, 2021 og 2022 grundet Covid-19 har betydet, at studenterne fik opløftet deres årskarakterer til også at være prøvekarakterer. Da der under normale omstændigheder kun beregnes socioøkonomiske referencer for prøvekarakterer for fag, og da det er metodisk problematisk at lave analyser på en blanding af prøvekarakterer og årskarakterer, er beregningerne af de socioøkonomiske referencer for 2020, 2021 og 2022 beregnet i en begrænset version med færre fag.

Du kan se den socioøkonomiske reference for din skole og det fag du er interesseret i på uddannelsesstatistik.dk.

Sidst opdateret: 15. februar 2023