Hop til indhold

Det er både muligt at se statistik om studieretninger for 1.g elever på stx, hhx og htx og fagpakker for 2. hf elever, samt at se studieretninger og fagvalg, som fremgår af studenternes endelige eksamensbeviser.

Alle de gymnasiale uddannelser giver generel studiekompetence, men adgang til en konkret videregående uddannelse afhænger af den enkelte elevs eller kursists valg af fag og den pågældende uddannelses specifikke optagelseskrav. Hver af de gymnasiale uddannelser indeholder en specifik obligatorisk fagrække, som er fælles for alle elever.

På stx, hhx og htx udbyder hver skole desuden et antal forskellige studieretninger (bestående af to til fire fag) og valgfag, som eleverne vælger imellem. Med gymnasiereformen (2016) blev det besluttet, at fokusere studieretningerne på de gymnasiale uddannelser ved at indføre centralt fastsatte studieretninger.

Studieretningerne inddeles i faglige hovedområder. 1.g eleverne på stx, hhx og htx vælger nu studieretning sidst i grundforløbet. Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes typisk i første uge i november. Grundforløbet skal fortsat sikre, at eleverne får en god overgang til gymnasiet, men skal også målrettes mod, at kvalificere elevens valg af studieretning sidst i grundforløbet.

Ændringerne trådte i kraft for elever, der startede på 1. studieår på stx, hhx og htx i skoleåret 2017/2018. De første studenter på den nye ordning dimitterer i juni 2020.

Den toårige hf-uddannelse blev med gymnasiereformen (2016) målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Der blev indført fagpakker for at bidrage til uddannelsens professionsorientering. Samtidig blev det muligt at udbyde en udvidet fagpakke, der giver generel studiekompetence. Hf-eleverne vælger fagpakker til deres 2. studieår.

Ændringerne trådte i kraft for elever, der startede på 1. studieår på hf i skoleåret 2017/2018. De første hf-studenter på den nye ordning dimitterede i juni 2019.

Alle fag er indplaceret i et niveau-system: A-, B- og C-niveau i forhold til fagets omfang og dybde.

Elevernes fordeling på studieretninger og fagpakker

1.g eleverne på stx, hhx og htx vælger studieretning sidst i grundforløbet, mens hf-eleverne vælger fagpakker til deres 2. studieår.

De fleste elever på stx, hhx og htx går på en studieretning inden for de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og økonomiske hovedområder.

Figuren viser 1.g.-elevernes fordeling på studieretninger fordelt på hovedområder, november 2019. Elever på lokale studieretninger indgår ikke i grafikken. Opgørelsen bygger på indberetninger for 99,6 pct. af eleverne på landets gymnasier (stx, htx, hhx).

Note: Figuren viser 1.g.-elevernes fordeling på studieretninger fordelt på hovedområder, november 2019. Elever på lokale studieretninger indgår ikke i grafikken. Opgørelsen bygger på indberetninger for 99,6 procent af eleverne på landets gymnasier (stx, htx, hhx).
Kilde: Styrelsen for It og Læring, 2019/2020

Langt de fleste elever på hf følger en ordinær fagpakke. 95 procent (cirka 6.680) af eleverne på 2. hf i 2019/2020 følger en ordinær fagpakke, mens 5 procent (cirka 360) af hf-eleverne i 2019/2020 har en udvidet fagpakke.

Studenternes studieretninger, fagpakker og fagvalg

I Datavarehuset er det muligt at se, hvilke studieretninger og fag studenterne på de gymnasiale uddannelser har valgt. Visningerne opgør oplysninger om de fag, som optræder på studenternes eksamensbeviser. 

Hf-studenterne 2019 var de første studenter efter den seneste gymnasiereform (2016). Cirka 91 procent af studenterne havde en ordinær fagpakke, mens cirka 4 procent af studenterne havde en udvidet fagpakke. De resterende studenter var på den gamle ordning (start før reformen). 

Sidst opdateret: 5. september 2022