Hop til indhold

For eleverne i folkeskolen består en almindelig skoledag af fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og pauser. Folkeskoleloven indeholder regler om, hvor mange timer eleverne skal tilbydes i den fagopdelte undervisning, og hvor mange timer eleverne skal være i skole.  

Dansk er det fag, hvor eleverne har flest timer på alle klassetrin. Her ses skoleugens/skoleårets sammensætning for en 6. klasse i folkeskolen.

Note:Figuren viser minimumstimetallene for 6. klassetrin.
Kilde: Styrelsen for It og Læring.

 

Næsten alle folkeskolerne overholder folkeskolelovens bestemmelser om minimumstimetal for den fagopdelte undervisning. Der er færrest skoler, der overholder minimumstimetallet for den fagopdelte undervisning på mellemtrinnet.  

Stort set alle folkeskoler lever i skoleåret 2018/2019 op til folkeskolelovens minimumstimetal for den obligatoriske fagopdelte undervisning. Færrest skoler overholder på 6. klassetrin.

Note: Oversigt over andel af folkeskoler der overholder folkeskolelovens bestemmelser om minimumstimetal for den obligatoriske fagopdelte undervisning. Grafen omfatter normalklasser.
Kilde: Styrelsen for It og Læring.

Næsten alle folkeskolerne planlægger med et timetal, der lever op til minimumstimetallet for skoledagens samlede varighed. Der er færrest skoler, der overholder minimumstimetallet for skoledagens varighed på 7. klassetrin.  

Note: Skoler, der har lov til at afkorte skoledagen på et eller flere klassetrin, indgår ikke i opgørelsen. Grafen omfatter normalklasser. For 1.-3. klasse indgår mellem 877-879 skoler, for 4.-6. klasse indgår 671-673 skoler og for 7.-9. klasse indgår 463-480 skoler.  Grafen omfatter normalklasser.
Kilde: Styrelsen for It og Læring

Sidst opdateret: 10. januar 2020