Hop til indhold

Hvert år indberetter skolerne via grundskoleindberetningen oplysninger om, hvordan de planlægger timerne for det kommende skoleår. Data om folkeskolerne omfatter oplysninger om planlagte timetal fordelt på klassetrin og fag. Data om øvrige skoletyper omfatter oplysninger om planlagte timetal fordelt på klassetrin og enkelte fag samt grupperinger af fag.

Skolerne indberetter også oplysninger om, hvordan de anvender de forskellige paragraffer til at gøre elevernes skoledag kortere.

I Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus kan du se opgørelser af planlagte undervisningstimer i folkeskolen fra 2010/11 og frem til senest tilgængelige skoleår.

Sidst opdateret: 16. juni 2023