Hop til indhold

Folkeskoleelevernes skoledag består af fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og pauser. I folkeskoleloven er det bestemt, hvor mange timers undervisning eleverne skal have i den fagopdelte undervisning og hvor mange timer eleverne skal være i skole.

I figuren nedenfor ses som eksempel skoleårets sammensætning for en elev i 6. klasse i skoleåret 2019/2020.

Figuren viser minimumstimetallene for 6. klassetrin. Skoledagens samlede længde er 1.320 timer pr år, eller 33 timer om ugen. Figuren har fem kasser. Yderst til venstre er faget dansk med 210 timer pr år, dernæst matematik på 150 timer pr år, Historie på 60 timer om året, øvrige fag har 510 timer pr år og Understøttende undervisning og pause er på 390 timer om året. Fagopdelt undervisning er altså på 930 timer og året og understøttende undervisning og pauser er på 390 timer.

Note: Figuren viser minimumstimetallene for 6. klassetrin. Øvrige fag omfatter engelsk, tysk/fransk, kristendomskundskab, natur/teknik, idræt, musik, håndværk & design og madkundskab.
Kilde: Styrelsen for It og Læring.

 

For skoleåret 2019/2020 har knap 9 ud af 10 folkeskoler indberettet planlagte timer inden for folkeskolelovens bestemmelse om skoleårets samlede undervisningstid på samtlige klassetrin i normalklasser.

Desuden planlægger de fleste folkeskoler i Danmark deres undervisning inden for folkeskolelovens bestemmelser om minimumstimetal for den fagopdelte undervisning. På tværs af alle klassetrin er det 95 procent af skolerne, der overholder minimumstimetalsbestemmelserne for den fagopdelte undervisning.

På 9. klassetrin er der flest folkeskoler (99 procent), der overholder minimumstimetalsbestemmelserne, mens der er færrest skoler, der overholder minimumstimetalsbestemmelserne på 6. klassetrin (91 procent). 

 
Oversigt over andel af folkeskoler, der overholder folkeskolelovens bestemmelser om minimumstimetal for den obligatoriske fagopdelte undervisning. Grafen omfatter normalklasser. I niende klasse overholder 99 procent af skolerne minimumstallet. I sjette klasse overholder 91 procent af skolerne minimumstimetallet. 

Note: Oversigt over andel af folkeskoler der overholder folkeskolelovens bestemmelser om minimumstimetal for den obligatoriske fagopdelte undervisning. Grafen omfatter normalklasser.
Kilde: Styrelsen for It og Læring.

Fra skoleåret 2019/2020 er der blevet indført et toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag i folkeskolen, som skal afsluttes med en prøve i 8. klasse. Det betyder, at det i skoleåret 2019/2020 er blevet obligatorisk for elever i 7. klasse at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab. I figuren ses det, hvor stor en andel af folkeskolerne, der tilbyder undervisning i de respektive praktisk/musiske valgfag.

Oversigt over andel af folkeskoler der udbyder de obligatoriske praktiske/musiske valgfag, samt hvor stor en andel der udbyder et eller flere valgfag. Grafen omfatter normalklasser. 20 procent af skolerne tilbyder et valgfag, 21 procent af skolerne udbyder to valgfag, 32 procent af skolerne tilbyder tre valgfag og 27 procent af skolerne tilbyder fire valgfag.

Note: Oversigt over andel af folkeskoler der udbyder de obligatoriske praktiske/musiske valgfag, samt hvor stor en andel der udbyder et eller flere valgfag. Grafen omfatter normalklasser.
Kilde: Styrelsen for It og Læring

Sidst opdateret: 5. september 2022