Hop til indhold

For folkeskolen er elever per lærerårsværk på 12,8 i 2019/2020 og for fri- og privatskoler er elever per lærerårsværk på 13,1 i 2019/2020.

Grafik over antallet af lærerårsværk i folkeskolen og i de frie og private skoler samt antallet af pædagogårsværk i folkeskolen og i frie og private grundskoler. Grafikkens indhold kan læse i ovenstående tekst.
Note: Tal for folkeskolen dækker over normalklasser. Pædagogerne indgår kun med den del af deres arbejdstid, som er relateret til undervisningen. Elever per lærerårsværk bliver kun beregnet for skoler, der både har indberettet oplysninger om lærerressourcer og elevtal. Tallene er for skoleåret 2019/2020.
Kilde: Styrelsen for It og Læring
Sidst opdateret: 5. september 2022