Hop til indhold

På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. klasse) får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen (0.-3. klasse) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål.

For eleverne i 4.-9. klasse indgår 29 af spørgsmålene i beregningen af den gennemsnitlige trivsel samt til at danne fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration.

Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Den første måling blev gennemført i foråret 2015.

Om de fire trivselsindikatorer

Ministeriet har udviklet fire forskellige indikatorer for trivsel samt en samlet trivselsindikator for eleverne i 4.-9. klasse:

  • Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
  • Faglig trivsel - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
  • Støtte og inspiration - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte.
  • Ro og orden - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.

Generel skoletrivsel - er en samlet indikator bestående af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire differentierede indikatorer. 

Sidst opdateret: 29. juni 2023
Relaterede sider