Hop til indhold

Trivslen i 2020

Resultaterne af den seneste trivselsmåling i folkeskolen for skoleåret 2019/2020 viser, at elevernes trivsel er stort set uændret siden sidste år. Elevernes generelle trivsel ligger ligesom sidste år gennemsnitligt på 3,7 målt på en skala, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Opdelt på fire trivselsindikatorer varierer gennemsnittet fra 3,2 til 4,1. Eleverne trives fortsat bedst socialt. Det vil sige, at deres trivsel er bedst, hvad angår deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet. Omvendt er den laveste gennemsnitlige trivsel på indikatoren, der angår elevernes oplevelse af støtte og inspiration. Mere konkret har eleverne lavest trivsel, hvad angår deres vurdering af motivation, medbestemmelse samt lærerenes hjælp og støtte. Den gennemsnitlige trivsel på indikatoren ro og orden er 3,8, mens den faglige trivsel ligger på 3,7. 

 Figur over elevtrivsel i 202 baseret på 4 indikatorer 

Note: Kun 4.-9. klassetrin indgår i opgørelsen.
Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet - Den nationale trivselsmåling i folkeskolen.

Om de fire trivselsindikatorer

Ministeriet har udviklet fire forskellige indikatorer for trivsel samt en samlet trivselsindikator for eleverne i 4.-9. klasse:

  • Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
  • Faglig trivsel - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
  • Støtte og inspiration - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærerenes hjælp og støtte.
  • Ro og orden - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.

Generel skoletrivsel - er en samlet indikator bestående af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire differentierede indikatorer.

Kort om trivselsmålingen: Hvem skal gennemføre den, og hvordan er den udformet?

Alle folkeskoler og specialskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen, hvor et af målene er, at elevernes trivsel skal øges.

På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. klasse) får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen (0.-3. klasse) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål.

For eleverne i 4.-9. klasse indgår 29 af spørgsmålene i beregningen af den gennemsnitlige trivsel samt til at danne fire indikatorer: Social trivsel, faglig trivsel, opfattelse af ro og orden samt opfattelse af støtte og inspiration.

Både den gennemsnitlige trivsel samt de fire trivselsindikatorer måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den lavest mulige trivsel, og 5 er den højest mulige trivsel.

Den første måling blev gennemført i foråret 2015.  

 

Sidst opdateret: 29. november 2022
Relaterede sider