Børnehaveklassen fungerer som elevernes indgang til grundskolen, og bygger dermed bro mellem dagtilbud og fagopdelt undervisning. Opgørelserne af elevtallet i børnehaveklassen for skoleåret 2017/18 indeholder bandt andet information om elevernes alder ved skolestart og andelen af omgængere.

Tal om elever i børnehaveklassen 2017/18

Kilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring baseret på Danmarks Statistiks registre.

 

  • Omkring 62.348 elever startede i børnehaveklasser i grundskolen i skoleåret 2017/18. Årgangen er dermed lidt mindre end tidligere år.
  • 2,3 procent af eleverne i børnehaveklasserne på landets folkeskoler og frie grundskoler er omgængere. Andelen af omgængere er faldet en smule sammenlignet med de seneste år. Især på de frie grundskoler.
  • Næsten 7 ud af 10 omgængere er drenge.
  • 92,4 procent af de nystartede elever starter i børnehaveklasse det år, de fylder 6 år. Andelen af elever, der er startet i skole rettidigt, har været svagt stigende de seneste år.

Fakta

Hvad betyder tidlig, rettidig og sen skolestart?

Ifølge folkeskoleloven skal børn starte i skole det år, de fylder 6 år. Det betyder, at en elev er startet rettidigt i børnehaveklasse i 2017/18, hvis eleven er født i 2011. Elever født tidligere, dvs. 2010 eller før, er startet ”sent”, mens elever født i 2012 eller senere, er startet ”tidligt”.

Hvordan opgøres elevtallene?

Oplysninger om elever er indsamlet af Danmarks Statistik og indarbejdes i Danmarks Statistiks Elevregister. Elevtallene opgøres som bestandstal pr. 30. september.

Sidst opdateret: 8. marts 2019
Relaterede sider