Hop til indhold

Tal om elever i børnehaveklassen 2019/20

Skolestart 2020/2021 

Kilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring baseret på Danmarks Statistiks registre.

 

  • Samlet gik cirka 59.000 elever i børnehaveklasse i skoleåret 2019/20.
  • 2,6 procent af eleverne i børnehaveklasserne på landets folkeskoler og frie grundskoler i 2019/20 var omgængere. 
  • Mere end 6 ud af 10 omgængere var drenge i skoleåret 2019/20. 
  • Mere end 93 procent af de nystartede elever startede rettidigt i børnehaveklassen, det vil sige samme kalenderår, som eleven fylder 6 år. 
  • 6,1 procent af de nystartede elever i børnehaveklassen i skoleåret 2019/20 er startet senere end det år, de fylder 6 år. Siden skoleåret 2010/11 er andelen af elever, der starter sent faldet fra 11,2 procent til 6,1 procent.
     

Fakta

Hvad betyder tidlig, rettidig og sen skolestart?

Ifølge folkeskoleloven skal børn starte i skole det år, de fylder 6 år. Det betyder, at en elev er startet rettidigt i børnehaveklasse i 2019/20, hvis eleven er født i kalenderåret 2013. Elever født tidligere, det vil sige 2012 eller før, er startet ”sent”, mens elever født i 2014 eller senere, er startet ”tidligt”.

Hvordan opgøres elevtallene?

Oplysninger om elever er indsamlet af Danmarks Statistik og indarbejdes i Danmarks Statistiks Elevregister. Elevtallene opgøres som bestandstal for et skoleår pr. 30. september. Elevregisteret er et forløbsregister og rettes bagud i tid. Det betyder, at opgørelser i på denne side ikke nødvendigvis stemmer fuldstændig overens med tidligere offentliggørelser.

Sidst opdateret: 13. januar 2021