Hop til indhold

Ifølge folkeskoleloven skal børn starte i skole det kalenderår, de fylder 6 år. 

Tal om elever i børnehaveklassen indeholder opgørelser af antallet og andelen af elever, der starter hhv. sent, rettidigt og tidligt. Derudover indeholder tallene opgørelser af antallet af elever, der gør børnehaveklassen om.

Tallene opgøres årligt i august/september med data fra det senest afsluttede skoleår. 

Fakta

Hvad betyder tidlig, rettidig og sen skolestart?

Ifølge folkeskoleloven skal børn starte i skole det år, de fylder 6 år. Det betyder, at en elev er startet rettidigt i børnehaveklasse i 2020/21, hvis eleven er født i kalenderåret 2014. Elever født tidligere, det vil sige 2013 eller før, er startet ”sent”, mens elever født i 2015 eller senere, er startet ”tidligt”.

Hvilke tal bygger oplysningerne på?

Oplysninger om elever er indsamlet af Danmarks Statistik og indarbejdes i Danmarks Statistiks Elevregister. Elevtallene opgøres som bestandstal for et skoleår pr. 30. september. Elevregisteret er et forløbsregister og rettes bagud i tid. Det betyder, at opgørelser i på denne side ikke nødvendigvis stemmer fuldstændig overens med tidligere offentliggørelser.

Sidst opdateret: 2. juni 2023