Hop til indhold

Børnehaveklassen fungerer som elevernes indgang til grundskolen og bygger dermed bro mellem dagtilbud og fagopdelt undervisning. Opgørelserne af elevtallet i børnehaveklassen for skoleåret 2018/19 indeholder blandt andet information om elevtallet i børnehaveklassen, elevernes alder ved skolestart og andelen af omgængere.

Tal om elever i børnehaveklassen 2018/19

Diagram skolestart 2018/19

Kilde: Beregninger af Styrelsen for It og Læring baseret på Danmarks Statistiks registre.

 

  • Samlet gik knap 61.500 elever i børnehaveklasse i skoleåret 2018/19.
  • 2,6 procent af eleverne i børnehaveklasserne på landets folkeskoler og frie grundskoler i 2018/19 var omgængere. 
  • Mere end 6 ud af 10 omgængere var drenge i skoleåret 2018/19. 
  • Næsten 93 procent af de nystartede elever startede rettidigt i børnehaveklassen, det vil sige samme kalenderår, som eleven fylder 6 år. 
  • 6,2 procent af de nystartede elever i børnehaveklassen i skoleåret 2018/19 er startet senere end det år, de fylder 6 år. Siden skoleåret 2009/10 er andelen af elever, der starter sent mere end halveret. Andelen udgjorde 13,4 procent i 2009/10.

Fakta

Hvad betyder tidlig, rettidig og sen skolestart?

Ifølge folkeskoleloven skal børn starte i skole det år, de fylder 6 år. Det betyder, at en elev er startet rettidigt i børnehaveklasse i 2018/19, hvis eleven er født i 2012. Elever født tidligere, det vil sige 2011 eller før, er startet ”sent”, mens elever født i 2013 eller senere, er startet ”tidligt”.

Hvordan opgøres elevtallene?

Oplysninger om elever er indsamlet af Danmarks Statistik og indarbejdes i Danmarks Statistiks Elevregister. Elevtallene opgøres som bestandstal pr. 30. september. Elevregistret er et forløbsregister og rettes bagud i tid. Det betyder, at opgørelser i dette notat ikke nødvendigvis stemmer fuldstændig overens med tidligere offentliggørelser.

Sidst opdateret: 10. januar 2020
Relaterede sider