Hop til indhold

Målsætningen i erhvervsuddannelsesreformens klare mål 3 er, at ”Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.”

Klare mål 3 består af to resultatmål

Resultatmål 3.1

Andelen af de dygtigste elever – målt ved andel af elever med den samlede mængde fag, der afsluttes på højere niveau end det obligatoriske minimumsniveau fastsat af de faglige udvalg – skal øges år for år. Dette belyses ved:

  • Andelen af elever, der tager fag på et højere niveau end det obligatoriske niveau
  • Andel elever med fag på ekspertniveau
  • Andel eux-elever
  • Andel af elever, der følger et talentspor

Data om andelen af elever, der tager fag på et højere niveau end det obligatoriske niveau og andel elever med fag på ekspertniveau er stadig under udarbejdelse.

Resultatmål 3.2

Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes.

Klare mål 3

Rapporter fra Datavarehuset

Resultatmål 3.1

Andel eux-elever (uddannelsesstatistik.dk)   

Andel af elever der følger talentspor (uddannelsesstatistik.dk)  

Resultatmål 3.2

Beskæftigelsesfrekvenser (uddannelsesstatistik.dk)

Få yderligere oplysninger om beskæftigelsesfrekvenserne her.

I rapportens venstre side ses de forskellige emner, som denne rapport belyser. Sidste side beskriver data og definitioner, som anvendes i denne rapport.

Sidst opdateret: 5. september 2022