Hop til indhold

Stu er målrettet unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Unge, der er i målgruppen for stu, har et retskrav på at få tilbudt uddannelsen.

Uddannelsen er ikke formelt kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og at give unge med potentiale herfor forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse.

 

Sidst opdateret: 2. oktober 2023