STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, herunder blandt andre:

  • unge med svære bevægelseshandicap
  • multihandicappede unge
  • unge med autisme
  • unge med ADHD
  • unge med andre psykiske lidelser
  • unge med erhvervet hjerneskade.

Kun hvis anden ungdomsuddannelse ikke er mulig

STU er kun for de unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Selv ikke, hvis der ydes specialpædagogisk støtte (spsu.dk).

Bopæl underordnet

Ifølge lovgivningen har unge med særlige behov krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl.

UU afklarer og indstiller

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) afklarer, om den unge er i stand til at gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Hvis UU vurderer, at den unge er i målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, laver UU en indstilling til kommunalbestyrelsen herom.

Sammen med indstillingen laver UU udkast til en uddannelsesplan for den unge. Samtidig skal den unge og forældrene have kopi af indstillingen og udkastet til uddannelsesplanen.

Kommunalbestyrelsen godkender

Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende, at den unge er berettiget til uddannelsen.

Den unge kan få tilbuddet om en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuel fortsat undervisning (10.-11. klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

Klager

Du har mulighed for at klage over vurdering, indstilling, afslag mv. til Klagenævnet for Specialundervisning (ast.dk).

Sidst opdateret: 10. januar 2020