Hop til indhold

Kommunerne har ansvaret for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Kommunalbestyrelsen

Der skal udarbejdes en uddannelsesplan for den unge.

Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om den unge tilhører målgruppen for STU. 

Såfremt den unge er målgruppevurderet til STU, skal den kommunale ungeindsats også udarbejde en forløbsplan og en uddannelsesplan for den unge. Forløbs- og uddannelsesplanerne skal udarbejdes med inddragelse af den unge og forældrene. 

Da uddannelsen er individuelt tilrettelagt, kan den foregå på en bred vifte af institutioner med STU-udbud, ligesom elementer af uddannelsen kan foregå på for eksempel erhvervsskoler.

Klagenævnet for Specialundervisning

Klagenævnet for specialundervisning (ast.dk) er ankeinstans for afgørelser om målgruppevurdering, uddannelsesplan og uddannelsens indhold.

Børne- og Undervisningsministeriet

Ministeriet er ansvarligt for lovgivning m.v. på området, herunder landsdækkende evalueringer.

Evaluering 2017 (pdf)

Evaluering 2012 (pdf).

Epinion har i efteråret 2018 gennemført en benchmark-analyse af STU for ministeriet. Analysen identificerer vellykkede procedurer og arbejdsgange i den kommunale praksis, som er samlet i et best practice-katalog, der skal inspirere kommuner og STU-institutioner til at undgå frafald og inspirere til god udslusning fra STU’.

Sidst opdateret: 20. september 2021