Hop til indhold

Ansvaret for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er placeret i kommunerne hos kommunalbestyrelsen, der også har finansieringsansvar for uddannelsen. 

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at:

  • Orientere om STU
  • Målgruppevurdere til STU
  • Tilbyde STU-forløb til unge i målgruppen

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov bliver orienteret om ungdomsuddannelsen, i forbindelse med at den unge afslutter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole.

Når en ung henvender sig til kommunen med et ønske om at deltage i en STU, skal kommunen iværksætte en proces, som har til formål at afklare, om den unge er i målgruppen, eller om den unge med den fornødne bistand ville kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller forberedende grunduddannelse. Se også Målgruppe og optagelse.

Såfremt den unge er målgruppevurderet til STU, skal kommunen tilbyde den unge et STU-forløb, som skal tilrettelægges i samråd med den unge og dennes forældre. Se også Indhold og varighed.

STU-udbydere

Da uddannelsen er individuelt tilrettelagt, kan den foregå på en bred vifte af institutioner med STU-udbud, ligesom elementer af uddannelsen kan foregå på for eksempel erhvervsskoler eller i en oplæringsvirksomhed.

Da STU er en kommunalt tilrettelagt uddannelse, er det kommunen, der indgår aftaler med institutioner eller andre aktører om de konkrete STU-tilbud. 

Klagenævnet for Specialundervisning

Klagenævnet for specialundervisning (ast.dk) er ankeinstans for afgørelser om målgruppevurdering, forløbsplan og uddannelsens indhold.

Børne- og Undervisningsministeriet

Ministeriet er ansvarligt for lovgivning m.v. på området og vejleder kommuner, institutioner og borgere om reglerne. Det følger desuden af det ulovbestemte sektortilsyn, at ministeriet har en generel forpligtelse til at følge med i, hvordan lovgivningen administreres, herunder om lovgivningen generelt overholdes.

Ministeriet har gennemført en række evalueringer og en benchmarkanalyse af STU med anbefalinger til den kommunale praksis. Se Evalueringer, benchmarkanalyse og best practice.

Sidst opdateret: 27. september 2022