Kommunerne har ansvaret for den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal vurdere, om den unge tilhører målgruppen for STU. UU's vurdering og indstilling skal forelægges kommunalbestyrelsen.

Såfremt den unge er målgruppevurderet til STU, skal UU udarbejde en uddannelsesplan for den unge. Uddannelsesplanen skal udarbejdes med inddragelse af den unge og eventuelt pårørende. Uddannelsesplanen skal forelægges kommunalbestyrelsen.

Det indgår i uddannelsesplanen, hvor de forskellige elementer af uddannelsen skal foregå. Da uddannelsen er individuelt tilrettelagt, kan den foregå på en bred vifte af institutioner med STU-udbud, ligesom elementer af uddannelsen kan foregå på for eksempel erhvervsskoler.

UU har desuden ansvaret for opfølgning på og justering af uddannelsesplanen mindst en gang om året.

Klagenævnet for Specialundervisning

Klagenævnet for specialundervisning (ast.dk) er ankeinstans for afgørelser om målgruppevurdering, uddannelsesplan og uddannelsens indhold.

Børne- og Undervisningsministeriet

Ministeriet er ansvarligt for lovgivning m.v. på området, herunder landsdækkende evalueringer.

Evaluering 2017 (pdf)

Evaluering 2012 (pdf).

Epinion har i efteråret 2018 gennemført en benchmark-analyse af STU for ministeriet. Analysen identificerer vellykkede procedurer og arbejdsgange i den kommunale praksis, som er samlet i et best practice-katalog, der skal inspirere kommuner og STU-institutioner til at undgå frafald og inspirere til god udslusning fra STU’.

Sidst opdateret: 10. januar 2020