Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 21. oktober 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Efteruddannelsesudvalg på AMU-området.

Formål

Puljens formål er at udvikle arbejdsmarkedsuddannelserne i takt med arbejdsmarkedets efterspørgsel efter nye kompetencer. Målgruppen for udvikling er kortuddannede med uddannelse til og med erhvervsuddannelse, kaldet AMU-målgruppen.

Hvem kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til: 

  • Udvikling og revision af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser.
  • Udvikling og revision af fagligt undervisningsmateriale, herunder digitalt, til brug på arbejdsmarkedsuddannelser.
  • Udvikling og revision af faglig efteruddannelse til lærerne.
  • Gennemførelse af undersøgelser, analyser og evalueringer om erhvervsrettet voksen og efteruddannelse til kortuddannede i Danmark.

Hvordan søges der om tilskud 

Læs ”Vejledning om puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse mv. på AMU-området, UUL puljen 2019-2021” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen og ansøgningsskema findes nedenfor under ”Generelt materiale”. Desuden kan du nedenfor finde de materialer, som skal anvendes ved tilskud til henholdsvis fælleskompetencebeskrivelser mv. og analyser mv.

Midler til fordeling

Der er afsat 21,5 millioner kroner til UUL-puljen 2019-2021. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er mandag den 21. oktober 2019, klokken 12.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:
Jørgen Brogaard Nielsen på +45 33 92 53 50 eller på mail.

Liste over undervisningsmaterialer til arbejdsmarkedsuddannelserne med tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets UUL-pulje for 2019-2021

Hermed offentliggøres en oversigt over foreløbige titler på planlagte undervisningsmaterialer, som ministeriet har givet tilskud til under UUL-puljen 2019 til 2020 (pdf).

Listen offentliggøres af ministeriet for at give alle forlag og udgivere de samme muligheder for at anvende materialerne kommercielt, som efteruddannelsesudvalgenes egne forlag. Listen giver blandt andet private forlag mulighed for at tage højde for og anvende kommende faglige undervisningsmaterialer materialer i planlægning og udformning af egne udgivelser.

Materialerne vil, når de er færdigudviklede, være frit tilgængelige via link på materialeplatform.emu.dk eller ved henvendelse til udvalgene.

Sidst opdateret: 9. oktober 2023