Hop til indhold

OBS

Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 30. september 2020, og puljen kan derfor ikke længere søges

Hvem kan søge

Efteruddannelsesudvalg på AMU-området.

Formål

Puljens formål er at udvikle arbejdsmarkedsuddannelserne i takt med arbejdsmarkedets efterspørgsel efter nye kompetencer. Målgruppen for udvikling er kortuddannede med uddannelse til og med erhvervsuddannelse, kaldet AMU-målgruppen.

Hvad kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til:

  • Udvikling og revision af fælles kompetencebeskrivelser og arbejdsmarkedsuddannelser
  • Udvikling og revision af fagligt undervisningsmateriale, herunder digitalt, til brug på arbejdsmarkedsuddannelser
  • Udvikling og revision af faglig efteruddannelse til lærerne
  • Gennemførelse af undersøgelser, analyser og evalueringer om erhvervsrettet voksen og efteruddannelse til kortuddannede i Danmark.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om UUL-puljen 2020-22 (pdf)” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen og ansøgningsskema findes nedenfor under ”Generelt materiale”. Desuden kan du nedenfor finde de materialer, som skal anvendes ved tilskud til henholdsvis fælleskompetencebeskrivelser mv. og analyser mv.

Midler til fordeling

Der forventes afsat 21,35 millioner kroner til UUL-puljen 2020-22.

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er onsdag den 30. september 2020, klokken 13.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til:
Jørgen Brogaard Nielsen på telefon 3392 5350 eller e-mail joergen.brogaard.nielsen@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 9. oktober 2023