Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 25. november 2019, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Faglige foreninger, lærergrupper og universiteter mv., der gennem et internationalt netværk afholder naturvidenskabelige olympiader eller som afholder nationale konkurrencer mv.

Formål

Puljens formål er at understøtte talentudviklingen af fagligt dygtige elever gennem deltagelse i internationale naturvidenskabelige olympiader og afholdelse af større nationale konkurrencer i matematik, biologi, fysik, kemi, naturgeografi mv. for at øge synligheden af de naturvidenskabelige fag, løfte udviklingen af fagene og styrke rekrutteringen til videre uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi. 

Hvem kan der søges tilskud til

Tilskud fra puljen anvendes til: 

  • støtte af dansk deltagelse i internationale, hovedsagelig naturvidenskabelige olympiader, og de tilhørende danske/nordiske indledende aktiviteter, der retter sig mod elever i de gymnasiale uddannelser.
  • støtte af afholdelse af større nationale konkurrencer med fokus på naturvidenskab, der retter sig mod elever i de gymnasiale uddannelser eventuelt med supplerende deltagelse fra grundskolens ældste klasser blandt andet med formål at lette overgangen til de gymnasiale uddannelser. 

Hvordan søges der om tilskud

Læs "Vejledning om pulje til afholdelse af naturvidenskabelige olympiader og konkurrencer m.v. 2019/2020 (olympiadepuljen)" for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Under ansøgningsmateriale kan I finde skabelonen og skemaet, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 3,8 millioner kroner i puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er mandag den 25. november 2019, klokken 12.00. 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til: Mette Malmqvist, tlf. 33 92 50 23 eller e-mail

Sidst opdateret: 21. juli 2023