Hop til indhold

Ansøgningsfrist udløbet

Obs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 3. marts 2020, og puljen kan derfor ikke længere søges.

Hvem kan søge

Alle udbydere af de gymnasiale uddannelser stx, hhx, htx og hf kan søge om midler fra puljen. Dette kan eventuelt ske som et samarbejde mellem flere udbydere eller i samarbejde med relevante faglige organisationer og foreninger. 

Formål 

Puljens formål er at styrke og udvikle undervisningen i 2.-4. fremmedsprog på de gymnasiale uddannelser, så flere elever får interesse for fremmedsprog ud over engelsk og for at vælge sproglige studieretninger, sprog som valgfag, herunder sprog på højere niveauer.

Hvad kan der søges tilskud til

Der kan blandt andet søges om medfinansiering til projekter, der for eksempel rummer:

  • Udvikling af nye undervisningsformer, -metoder og -materialer.
  • Etablering af nye udvekslingsprojekter for eksempel med gymnasier i udlandet. 
  • Lokale sprogstrategier.
  • Kompetenceudvikling af lærere, for eksempel gennem deltagelse i kurser eller gennem udlandsophold.

Hvordan søges der om tilskud

Læs ”Vejledning om ansøgningspulje til styrkelse af 2.-4. fremmedsprog 2020/2021” for information om ansøgningsproceduren, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt vurderingskriterier for behandling af ansøgningen. Vejledningen findes under ”Ansøgningsmateriale”, hvor I også kan finde de skabeloner og skemaer, som skal anvendes.

Midler til fordeling

Der er i alt 1,0 millioner kroner til fordeling i puljen. 

Ansøgningsfrist

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 3. marts 2020, kl. 13.00.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om selve ansøgningen, budget eller administrationen af tilskuddet skal ske direkte til puljesekretariatet.

Hvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Freja Ellinor Petersen på telefon 23 25 88 21 eller e-mail.

Sidst opdateret: 21. juli 2023